Tobak, försäljning

Om du vill sälja tobak måste du söka tillstånd för det. Försäljning av e-cigaretter ska anmälas innan du påbörjar försäljningen.

Om du ska sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du ansöker på en blankett som skickas till kommunen.

Blankett: Försäljning av tobak – ansökan om tillstånd (PDF, 318 kB)

Du ska även bifoga dessa handlingar:

 • Finansieringsplan, använd gärna vår mall: Försäljning av tobak – finansieringsplan (PDF, 184 kB)
 • Egenkontrollprogram, använd gärna vår mall: Egenkontrollprogram för försäljning av tobak (PDF, 336 kB)
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag. Bifoga till exempel bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok.
 • Beskrivning av verksamheten, innehållande bolagets inriktning, antalet anställda och öppettider.
 • Om du anlitat ett ombud bifoga en skriftlig fullmakt att företräda bolaget.
 • Om sökande är en förening: senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens sammansättning och ledamöternas namn och personnummer.

Bolag som är yngre än tre år ska även lämna in:

 • Köpe-/överlåtelseavtal för verksamhet som köpts eller överlåtits inom de tre senaste åren. Avtal ska ha datum och vara underskrivna av både köpare och säljare.
 • Handlingar som visar varifrån du har fått investerat kapital. Till exempel lånehandlingar, skuldebrev eller reverser. Om det är privata långivare ska det stå varifrån den personen har fått pengarna. Du ska kunna visa transaktioner från köpare till säljare samt kvitto på betald köpeskilling. Använd gärna mallen: Försäljning av tobak – finansieringsplan (PDF, 184 kB)
 • Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal som visar att du får använda lokalen/försäljningsstället

Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring tobak följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram för försäljning av tobak (PDF, 336 kB)

Du får inte sälja till personer som är under 18 år. Vid misstanke om langning till minderåriga får du inte fortsätta att bedriva försäljning av tobak eller e-cigaretter.

Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa lagar och gällande föreskrifter.

När ändringar av kontaktuppgifter, styrelse eller delägare görs ska du anmäla ändringarna till kommunen.

Blankett: Försäljning av tobak – anmälan om ändring (PDF, 324 kB)

Om du slutar att sälja tobak ska du skicka in en anmälan om upphörande av tillstånd.

Blankett: Försäljning av tobak – anmälan om upphörande (PDF, 291 kB)

Om verksamheten säljs behöver den nya ägaren göra en ny ansökan om tillstånd.

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du skicka in en anmälan till kommunen. Du ska även bifoga ett egenkontrollprogram.

Blankett: Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter (PDF, 192 kB)

Använd gärna vår mall för att sammanställa ett egenkontrollprogram: Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter (PDF, 287 kB)

Avanmälan

Om du slutar att sälja e-cigaretter ska du skicka in en avanmälan.

Blankett: Avanmälan om försäljning av elektroniska cigaretter (PDF, 313 kB)

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn för att se till att lagstiftningen följs och kan ibland göra kontrollköp. Det innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan att visa legitimation.

Du som tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift för tillsynen.

Ansökningsavgift för tobak

För att få sälja tobak behöver du först ansöka om tillstånd. Kostnaden för tillståndsansökan är:

 • för ansökan om tillstånd som gäller tills vidare – 7 500 kronor
 • för ansökan om tillstånd som gäller en viss tid (exempelvis vid arrangemang) – 3 000 kronor

Avgift för tillsyn

Kommunens alkohol- och tobaksenhet gör varje år tillsyn hos dig som säljer tobak, folköl och e-cigaretter. För det tar vi ut en årlig avgift. Tillsynen samordnas om du säljer flera varugrupper och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av e-cigaretter: 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak: 1 000 kronor per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl och vissa receptfria läkemedel: 2 000 kronor per år och försäljningsställe

Alla ärenden gällande tobak och e-cigaretter i kommunerna Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av Motala kommun. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej