Tillsyn och avgifter för serveringstillstånd

För att se till att alkoholservering inte stör omgivningen och att tillståndshavare sköter sin verksamhet genomför alkohol- och tobakshandläggarna på kommunen tillsyn. Du som har ett serveringstillstånd betalar årligen en avgift.

Alkohol- och tobakshandläggarna genomför regelbundet planerade och spontana tillsynsbesök hos de verksamheter som har serveringstillstånd. Vi kan också göra tillsynsbesök hos verksamheter efter att vi har fått in klagomål eller anmärkningar. Även under större evenemang görs normalt sett tillsynsbesök.

Därutöver inhämtas uppgifter från olika myndigheter för att säkerställa att tillståndshavare uppfyller alkohollagens krav om personlig och ekonomisk lämplighet. Det kan till exempel innebära kontroll av att man inte missköter inbetalning av skatter eller andra avgifter.

Tillsynsutredning

Alkohol- och tobaksenheten kan starta en tillsynsutredning om vi exempelvis får rapporter om misskötsel från andra myndigheter som genomfört inspektioner, eller om polisen varit tvungen att ingripa på grund av oordning på ett serveringsställe. I vissa fall leder utredningen till att den som har serveringstillståndet får en erinran eller varning, eller att tillståndet helt eller delvis dras in.

När du ansöker om serveringstillstånd tar vi ut en prövningsavgift för handläggningen. Avgiften måste vara betald för att tillstånd ska kunna beviljas.

Avgiften är olika beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om:

 • Nytt stadigvarande tillstånd: 10 000 kronor
 • Stadigvarande utökning av tillstånd (serveringstid, grupp, lokal eller typ av dryck): 5 000 kronor
 • Tillfällig ändring i tillstånd: 2 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten: 4 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, för varje sammanhängande ytterligare dag:
 • 1 000 kronor
 • Gemensamt serveringsutrymme: 4 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme: 1 000 kronor /dag
 • Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap: 1  000 kronor
 • Anmälan om ägarförändring på mer än 25 procent: 2 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten: 1 000 kronor/dag
 • Anmälan av lokal för cateringverksamhet för slutna sällskap: 200 kronor
 • Provavgift vid kunskapsprov enligt alkohollagen per tillfälle: 1 500 kronor

Observera att dessa avgifter gäller för verksamheter i Motala kommun. Övriga kommuner som ingår i kommunsamverkan kan ha andra avgifter. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där.

När du har ett serveringstillstånd betalar du en årlig avgift för den tillsyn som vi gör. Hur mycket du ska betala avgörs av hur stor omsättning av alkoholhaltiga drycker du haft föregående år. Alkohol- och tobakshandläggarna fakturerar utifrån den restaurangrapport du som tillståndshavare lämnar in varje år.

Vid alkoholservering efter klockan 01.00 tas en särskild tillsynsavgift ut om 1 500 kronor per år.

Avgift beroende på årsomsättning

 • 0 – 24 999 kronor: 1 000 kronor
 • 25 – 125 000 kronor: 2 000 kronor
 • 125 001 – 250 000 kronor: 4 000 kronor
 • 250 001 – 500 000 kronor: 6 000 kronor
 • 500 001 – 1 000 000 kronor: 8 000 kronor
 • 1 000 001 – 2 000 000 kronor: 10 000 kronor
 • 2 000 001 – 4 000 000 kronor: 12 000 kronor
 • 4 000 001 kronor – : 14 000 kronor

Observera att dessa avgifter gäller för verksamheter i Motala kommun. Övriga kommuner som ingår i kommunsamverkan kan ha andra avgifter. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där.

Tillståndshavarnas försäljning av mat och alkoholdrycker följs upp genom inlämnade restaurangrapporter. Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska lämna en restaurangrapport varje år. Uppgifterna används bland annat för beräkning av tillsynsavgiften.

Vi skickar ut restaurangrapporten i början av året. Du kan välja att fylla i den på papper och skicka in till oss eller registrera uppgifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Rapportera hos Folkhälsomyndigheten.

Krögarträffar arrangeras årligen där tillståndshavare bjuds in för information och diskussion. Kommunen är även med och arrangerar utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. Därutöver har inblandade myndigheter regelbundna samverkansträffar.

Alla ansökningar om serveringstillstånd gällande Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av Motala kommun. Det är alkohol- och tobakshandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej