Rökfria miljöer

Du som driver en verksamhet med offentliga lokaler är skyldig att se till att rökning inte förekommer inne i lokalen eller i nära anslutning till den. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör kontroller för att se till att rökförbudet efterlevs.

Detta omfattas av rökförbudet

Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer.

Rökförbud gäller exempelvis på:

 • lekplatser
 • idrottsanläggningar
 • perronger
 • uteserveringar
 • restauranger
 • samlingslokaler
 • skolor

Rökförbudet omfattar fler produkter än bara tobak. Det är även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och att använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Det är inte tillåtet att röka på restauranger, uteserveringar eller i nära anslutning till dessa. Förbudet gäller även i butiker och utanför entréer till offentliga lokaler.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar lokalen ifråga. Utöver att vidta de åtgärder som behövs för att rökförbudet upprätthålls ska insatser ske genom att till exempel

 • informera och markera genom skyltning
 • övervaka att reglerna inte överträds

Läs mer hos Folkmyndigheten om vad som gäller för rökfria miljöer som är reglerade i lagstiftningen.

Skolor och förskolor

Skolledningen ansvarar för att bestämmelserna i tobakslagen följs. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan får röka i eller i anslutning till skolan. Förbudet gäller alla tider på dygnet även om eleverna på skolan är över 18 år. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn av skolgårdar, förskolor och serveringsställen. Tillsyn genomförs även då klagomål inkommer på andra miljöer som ska vara rökfria.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förelägga med eller utan vite att se till att rökningen upphör.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har mer information om rökningens effekter och vad som gäller för rökfria miljöer.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej