Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, till exempel värktabletter och nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek. Du som vill sälja dessa läkemedel måste anmäla det till Läkemedelsverket.

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Du får inte sälja receptfria läkemedel till personer som är under 18 år. Vid misstanke om langning till minderåriga får verksamheten inte sälja receptfria läkemedel.

Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa lagen och gällande föreskrifter.

Du ska ha ett egenkontrollprogram som du följer. Läs mer om det nedan.

Vilka receptfria läkemedel får jag sälja?

Läkemedelsverkets webbplats finns en komplett förteckning över vilka receptfria läkemedel du får sälja på andra försäljningsställen än apotek.

Säljer du receptfria läkemedel ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring receptfria läkemedel följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Egenkontrollprogrammet ska uppdateras vart tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Mall för egenkontrollprogram

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram – försäljning av receptfria läkemedel (PDF, 309 kB)

Du som säljer receptfria läkemedel ska rapportera hur mycket som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till eHälsomyndigheten.

Alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer vissa receptfria läkemedel för att se till att lagstiftningen följs. För det tar vi ut en årlig avgift. Brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Kontrollköp

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla läkemedel utan legitimation.

Avgift för tillsyn

Du betalar en årlig avgift till kommunen för tillsyn. Säljer du även folköl och/eller tobak gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer.

  • Försäljning av vissa receptfria läkemedel: 1 000 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av tobak och folköl och vissa receptfria läkemedel: 2 000 kronor per år och försäljningsställe

Avgift till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe som anmäls.

Alla ärenden gällande receptfria läkemedel i kommunerna Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av Motala kommun. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

Läs mer

Läkemedelsverket

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och föreskrifter.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej