Lotteritillstånd

Lotterier får i regel inte anordnas utan tillstånd. Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd för lotteri.

Lotteriinspektionens regler finns i lotterilagen (1994:1000). Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd.

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre belopp än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Tillstånd kan i princip bara beviljas ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. För att få ett tillstånd är det alltså inte tillräckligt att lotteriets avkastning går till välgörande ändamål.

Vem som helst får dock tillståndsfritt anordna lotterier i samband med offentlig tillställning. Med offentlig tillställning menas:

  • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor

Blankett kan du få i receptionen i kommunhuset på Drottninggatan 2 eller hos bildningsförvaltningen på Långbackagatan 1.

Den förening som ska ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri, måste fatta beslut om det på ett styrelsemöte. På mötet ska också en lotteriföreståndare utses.

När beslutet är fattat av styrelsen, ska följande handlingar skickas eller lämnas in till Motala kommun:

  • ansökningsblankett med övre halvan ifylld. Glöm inte att underteckna ansökan,
  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret, samt
  • utdrag ur protokoll från ovan nämnda styrelsemöte.

Skicka in handlingarna till:

Bildningsförvaltningen
Motala kommun
591 86 Motala

Kommunen tar ut en avgift på 300 kronor plus avgiften för postförskott för registrering av tillstånd. Tillstånden skickas med postförskott.

Föreningen ska varje år lämna redovisningar över sina lotterier till den lotterikontrollant som utsetts för lotteriet. Kontrollanten ska meddelas och delta när det startas nya lotterier.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej