Lantbruk

Med lantbruk menas verksamheter som exempelvis producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror räknas hit.

Tillsyn av lantbruk

De regler som gäller för verksamheter med lantbruk finns framför allt i miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn för att se till att verksamheter följer de lagar och regler som gäller.

Det är storleken på lantbruket som avgör hur ofta vi gör tillsyn. Stora lantbruk besöks varje år och mindre lantbruk besöks mer sällan.

Besöken anpassas efter verksamheten. Förutom att kontrollera att lagstiftningen följs så tittar vi på hur man arbetar för att minska verksamhetens påverkan på människor och miljön.

Exempel på vad som kontrolleras:

  • lagring och spridning av stallgödsel
  • hantering av kemiska växtskyddsmedel
  • egenkontroll

Avgift

En avgift tas ut för inspektionen. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid inspektionen tar. De större lantbruken betalar en årlig avgift. Vilken avgift som gäller står i taxan, som är politiskt antagen.

Taxa

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB)

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Jordbruksverket

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. På deras hemsida hittar du mer information om regler och lagar som rör lantbruk.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för djurskyddsärenden.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej