Hygienverksamheter

Vissa hygienverksamheter och bassängbad måste anmälas till kommunen innan de startar. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att du känner till vilka lagkrav som gäller och att du har ett egenkontrollprogram.

Vad innebär en hygienverksamhet?

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att innan du ska starta en sådan verksamhet behöver du lämna in en anmälan till oss på Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • akupunktur
  • tatuering
  • kosmetisk tatuering/ pigmentering
  • piercing
  • fotvård
  • bassängbad
  • solarium

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn både på de verksamheter som är anmälningspliktiga och de som inte är det.

Minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Kommer anmälan in för sent kan du bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten samt information om vilken typ av ventilation som finns i lokalen.

Överta befintlig verksamhet

Du behöver lämna in en anmälan om hygienverksamhet även om du tar över en befintlig verksamhet. En anmälan behövs också om du byter lokaler eller om du gör förändringar i verksamheten exempelvis om du bygger till eller utökar verksamheten. Lämna in anmälan i god tid, helst minst sex veckor innan planerad start.

Blankett

Anmälan av hygienverksamhet (PDF, 272 kB)

Alla hygienverksamheter måste ha en så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

För de verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare.

Miljö- och hälsoskyddsenheten utför återkommande tillsyn av alla anmälningspliktiga hygienverksamheter och bassängbad. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.

Vi inspekterar bland annat buller, ventilation, fukt och mögel och städrutiner.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen och anmälan enligt gällande taxa. Avgiften debiteras genom årsavgift eller timavgift.

Läs mer i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB).

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Socialstyrelsen

Läs mer om egenkontroll hos Socialstyrelsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej