Folköl, försäljning

Om du vill sälja folköl ska du anmäla det till Motala kommun innan du påbörjar försäljningen.

Villkor för försäljning

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunens alkohol- och tobaksenhet. Du får inte sälja till personer som är under 18 år. Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte bedriva försäljning av denna vara.

Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa lagar och gällande föreskrifter.

För att få sälja folköl måste du skicka in en anmälan till kommunen. Glöm inte att du även ska bifoga ett egenkontrollprogram.

Blankett för anmälan: Försäljning av folköl – anmälan (PDF, 349 kB)

Avanmälan

Om du slutar att sälja folköl ska du skicka in en avanmälan.

Blankett för avanmälan: Försäljning av folköl – avanmälan (PDF, 282 kB)

Säljer du folköl ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska beskriva hur du gör för att:

  • reglerna kring folköl följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Mall för egenkontrollprogram

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 302 kB)

Kommunens alkohol- och tobakshandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Det innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Avgift för tillsyn

Kommunens alkohol- och tobaksenhet gör varje år tillsyn hos dig som säljer tobak, folköl och e-cigaretter. För det tar vi ut en årlig avgift. Tillsynen samordnas om du säljer flera varugrupper och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

  • Försäljning av folköl: 1 000 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av tobak och folköl: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kronor per år och försäljningsställe
  • Försäljning av tobak och folköl och vissa receptfria läkemedel: 2 000 kronor per år och försäljningsställe

Alla ärenden gällande försäljning av folköl i kommunerna Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av Motala kommun. Det är alkohol- och tobakshandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej