Avfall från företag

Företagare ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Här hittar du som representerar en verksamhet information om olika sätt att bli av med ditt avfall hos kommunens anläggningar eller privata aktörer.

Med ett företagskort kan ditt företag lämna grovavfall för 250 kronor exklusive moms per tillfälle på återvinningscentralerna Tuddarp, Borensberg och Vadstena. Saknar ditt företag ett företagskort kontaktar du Tuddarps avfallsanläggning på telefon 0141-22 51 53 eller e-post till tuddarp@motala.se.

Återvinningscentralerna är öppna för fordon upp till 3,5 ton och avfallet ska sorteras enligt skyltning och anvisningar från personalen. Vi tar emot max tre kubikmeter avfall per tillfälle. Företag får inte lämna hushållsavfall eller farligt avfall, exempelvis kemikalier och färg.

Till information om återvinningscentraler.

Avgift

Taxa för företagsbesök på återvinningscentral (PDF, 154 kB)

Som företagare finns det flera alternativ, utöver att åka till återvinningscentralen, för hantering av verksamhetens avfall.

Tuddarps avfallsanläggning

Invägning av avfallet hos kommunens avfallsanläggning, som finns i direkt anslutning till Tuddarps återvinningscentral. Detta är aktuellt då det gäller enskilda avfallsslag över 100 kilo. Att väga in rena lass med exempelvis trä, gips, betong, tegel eller brännbart grovavfall kan många gånger bli billigare än att lämna det på återvinningscentralen.

Hyra container

Som verksamhet finns det möjlighet att hyra en container eller storsäck av privat aktör.

Lämna tillbaka till leverantören

Producentansvar gäller för vissa sorters avfall, till exempel batterier, däck och elavfall. Producentansvaret innebär att uttjänta produkter kan återlämnas till leverantören.

Anlita avfallsentreprenör

Förpackningsmaterial som papper, plast eller metall från en verksamhet kan ni som företag få hjälp med genom att till exempel anlita en avfallsentreprenör. På recycla.se kan du få hjälp att hitta entreprenör vårt närområde.

Mottagningspunkt

Mottagningspunkt är en typ av återvinningsstation för företag. Här kan du lämna förpackningsmaterial från din verksamhet.

Kommunen ansvarar för att hämta hushållsavfall, exempelvis skräp från lunchrummet, från företag en gång per vecka eller oftare. Saknar ditt företag abonnemang för hämtning av hushållsavfall ska du kontakta kundcenter.

Avgift

Avgiften framgår av Taxa för avfall för Motala och Vadstena kommuner (PDF, 274 kB).

Matrester ska läggas i gröna påsar, som sedan läggas i den vanliga soptunnan. Matresterna omvandlas till biogas för bilar och bussar. Om du är fastighetsägare och har mindre än 50 lägenheter hämtar du nya gröna påsar på kommunens bemannade återvinningscentraler. Har du fler än 50 lägenheter eller driver en restaurang kontaktar du kundcenter för att beställa ett årsbehov av nya påsar.

Hämtning av handels- och industriavfall ingår inte i kommunens ansvar. Kontakta valfri entreprenörer med tillstånd för avfallstransport.

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Tuddarps avfallsanläggning
Telefon: 0141-22 51 53
E-post: tuddarp@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej