Tillstånd, regler och tillsyn för verksamheter

För vissa verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter. Det kan exempelvis handla om tobaksförsäljning, servering av alkohol, livsmedelshantering eller automatspel. Här hittar du information om vilka regler som gäller och också om hur du gör för att ansöka eller anmäla.