Företagsklimat

Motala kommun genomför en rad åtgärder tillsammans med Tillväxt Motala för att skapa ett företagsklimat i toppklass. Kommunens resultat i olika mätningar har ökat, men vi vill bli ännu bättre.

Vårt arbete ger resultat

I februari 2018 gjordes ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala för en gemensam satsning kring ett företagsklimat i toppklass. I kommunens lokala utvecklingsprogram för mandatperioden 2019-2022 är också ”en företagsmiljö i toppklass” ett av våra utpekade resultatmål.

Nöjd kund-index (NKI) för företag mäts i samband med kommunens myndighetsutövning vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd. Eftersom samma mätning görs i flera kommuner kan vi jämföra våra resultat med andra.

Mellan 2018 till 2019 förbättrades vårt resultat avsevärt och vi ligger nu på rikets snitt.  Antalet ärenden har under samma period nästan dubblerats vilket innebär att förbättringen står på en stabil grund.

Här kan du läsa om några aktiviteter som kommunen genomför för en företagsmiljö i toppklass, antingen på egen hand eller tillsammans med Tillväxt Motala.

Tyck till!

Vi vill gärna veta vad vi kan förbättra för att öka servicen till dig som företagare. Skicka din synpunkt till foretagsklimat@motala.se.

Cirka 400 chefer och medarbetare inom Motala kommun har hittills gått en intern utbildning kring företagsklimat  och bemötande. Övningar under utbildningarna har gett ett omfattande underlag till förbättringar, generellt kring tillgänglighet och bemötande.

Motalas populära frukostkoncept Sjöstadsmorgon arrangeras av Tillväxt Motala en gång i månaden. Varje morgon har olika teman och ett nytt företag står som värd för varje frukostmöte. En gång om året är Motala kommun värd för Sjöstadsmorgon, då temat är företagsklimat.

Representanter från kommunen gör även företagsbesök kontinuerligt under året för att knyta kontakter och lära sig mer om Motalas näringsliv. Kontakta oss på foretagsklimat@motala.se om du vill att vi ska komma till ditt företag!

För att samla kommunens tjänstepersoner som bistår företag och föreningsliv med olika tjänster arbetar vi med ”rivstartsmöten”. Ett rivstartsmöte planeras till exempel in när ett företag står inför en etablering, större förändring eller när ett event planeras.

Under själva rivstartsmötet får företaget eller föreningen presentera vad de planerar att genomföra. Därefter följer en diskussion tillsammans med olika medarbetare i kommunen kring vad som krävs i form av tillstånd, rutiner, tidsplaner och regelverk. Målet är att alla frågetecken ska rätas ut under ett enda mötestillfälle, men ibland kan ärendets karaktär kräva mer än ett möte.

Är du intresserad av ett rivstartsmöte? Skicka din förfrågan till foretagsklimat@motala.se.

Under 2019 genomförde kommunen en serie miniutbildningar i samband med Tillväxt Motalas frukostmöten på Coffice. Flera verksamheter tog tillfället i akt att berätta om allt från bygglovsprocess till  serveringstillstånd och kommunal upphandling.  Under 2020 görs en satsning på kommunens webbplats, med syfte att få en förbättrad information till företag kring kommunens processer.

Motala kommun har tagit fram en plan för entreprenörskap i skolan med syfte att stimulera kreativitet, självförtroende och initiativförmåga hos barn och unga. Planen gäller alla elever från förskola upp till gymnasieskola men aktiviteterna ser lite olika ut i de olika årskurserna. Arbetet görs i samverkan med organisationen Framtidsfrön.

Inom grundskolan kan det till exempel handla om att jobba med uppfinningar eller skarpa uppdrag via företagssamarbeten. Inom gymnasieskolan ligger fokus på ung företagsamhet (UF) där elever får prova på att driva ett företag under ett års tid. Flera av våra lärare har fått utmärkelsen ”Årets UF-lärare”.

Läs mer om Ung företagsamhet.

Kontakt

Företagsklimat
E-post: foretagsklimat@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej