Grafisk profil

Här finns information om Motala kommuns grafiska profil. Du hittar riktlinjer för vår logotyp, vårt dekorelement solfjädern samt bilder. Du kan också ladda ner olika versioner av logotypen och solfjädern. Här finns även information om hur våra typsnitt och färger används samt färgkoder.

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken och visar att det är Motala kommun som står bakom verksamheten eller informationen. Den består av namnet Motala kommun och solfjädern. Dess symbol bygger på Motalas stadsplan i form av en solfjäder. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Delarna får inte heller användas var och en för sig.

Färgvarianter

Logotypen får användas i tre färger; blå (Pantone 314), svart och vit. Varianterna av logotypen har tillkommit för att den ska kunna användas optimalt vid olika tryckförutsättningar samt kunna placeras på färgade ytor eller i bilder.

Kommunens logotyp visas i sina tre färgvarianter; blå (Pantone 314), svart och vit.

Storlek

Minsta rekommenderade storlek för logotypen vid tryck är 15 mm bredd. Undantag kan göras, men tänk på att orden Motala kommun alltid måste vara läsbara.

Frizon

Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Undantag finns i kommunens skyltprogram. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Logotypens frizon illustreras där ett rött x markerar minsta avstånd runt logotypen.

Ladda ner logotyp

Om du ska använda logotypen är det viktigt att du följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Logotypen får inte missbrukas, utan ska bara användas i sammanhang där Motala kommun på något sätt är avsändare.

Högerklicka på någon av länkarna nedan och välj ”Spara mål/länk som” för att spara ner logotypen till din dator.

Färgvariant png-format eps-format
Blå logotyp png eps
Svart logotyp png eps
Vit logotyp png eps

Det finns en stark igenkänning i vår blå huvudfärg som tillsammans med våra komplementfärger ger oss en unik identitet. Dessa färger utgör en variationsrik och tillgänglighetsanpassad färgpalett som bidrar till att vårt visuella uttryck alltid hänger ihop.

Huvudfärg

Vår huvudfärg, Pantone 314, ska i första hand användas för igenkänning i profilerande sammanhang. Den är en stark signalfärg som tillsammans med vår logotyp och dekorelementet, solfjädern, förstärker kommunens identitet. Exempel på det finns i våra mallar för brev, trycksaker och sociala medier.

Vår huvudfärg samspelar med övriga profilfärger och i vissa fall kan någon av dessa lyftas fram mer. Ett sådant exempel är våra skyltar där valfri profilfärg kan användas även när vår huvudfärg inte används.

Färg Färgkoder
Kommunens blå huvudfärg Pantone 314 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 314 C
CMYK: 100/5/14/17
RGB: 0/127/163
HEX/HTML: 007FA3

Basfärger

Vit och svart är våra basfärger. Vår logotyp och dekorelementet solfjädern finns, förutom i vår blå huvudfärg, även i en vit och en svart variant.

Färg Färgkoder
Kommunens vita profilfärg visas i en fylld cirkel. PANTONE: –
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
HEX/HTML: FFFFFF
Kommunens svarta profilfärg visas i en fylld cirkel. PANTONE: BLACK C
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
HEX/HTML: 000000

Komplementfärger

Våra komplementfärger är valda för att användas tillsammans med den blå profilfärgen men de fungerar även som komplement till varandra.

Färgerna kan användas i färgplattor, text och grafik men används inte profilerande för kommunen likt huvudfärgen. De ska inte heller användas profilerande för en specifik verksamhet.

Färg Färgkoder
Kommunens mörkgröna profilfärg Pantone 328 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 328 C
CMYK: 100/10/61/38
RGB: 0/115/103
HEX/HTML: 007367
Kommunens mörkgröna profilfärg Pantone 2278 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 2278 C
CMYK: 62/0/98/35
RGB: 78/128/31
HEX/HTML: 4E801F
Kommunens mörkgröna profilfärg Pantone 2349 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 2349 C
CMYK: 0/82/100/10
RGB: 202/54/4
HEX/HTML: CA3604
Kommunens mörkgröna profilfärg Pantone 7425 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 7425 C
CMYK: 6/96/32/13
RGB: 181/37/85
HEX/HTML: B52555
Kommunens mörkgröna profilfärg Pantone 541 visas i en fylld cirkel. PANTONE: 541 C
CMYK: 100/58/9/46
RGB: 0/60/113
HEX/HTML: 003C71

Färgpalett med variation

Huvudfärgen tillsammans med bas- och komplementfärger utgör en specifik färgpalett för Motala kommun som ger ett enhetligt intryck.

Paletten är homogen men variationsrik då alla färger kan användas med reducerad färgton.

Samtliga färger fungerar både i tryck och digitala kanaler samt är tillgänglighetsanpassade utifrån myndighetskrav.

Kommunens profilfärger visas i fyllda cirklar på två rader. Den översta raden visar färgerna i fullfärg och den undre raden visar färgerna i en ljusare ton.

Färgkombinationer

Färgkombinationerna nedan har bra kontrast vilket ger bra läsbarhet. Dessa kombinationer ska användas när det handlar om text.

När någon av våra profilfärger används på en färgplatta i fullton används vit typografi.

När någon av profilfärgerna används i en ljusare ton, 15% av fulltonen, ska svart typografi användas.

Huvudfärgen, basfärgen svart och alla komplementfärgerna kan användas med text i fullfärg mot vit bakgrund.

Tänk på att använda svart text mot vit eller ljus bakgrund vid större mängder text för att uppnå bästa läsbarhet.

Färgkombinationer för varje profilfärg visas i cirklar på tre rader. Den översta raden visar vit text på respektive profilfärg i fullton, den mellersta raden visar svart text på en ljus ton av respektive profilfärg och den undre raden visar text i respektive profilfärg mot vit bakgrund.

Vår typografi är en viktig del av Motala kommuns grafiska profil. Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi en igenkänning som knyter samman våra verksamheter.

Vårt identitetsbärande typsnitt tillhör Barlowfamiljen och finns i flera varianter.

Till våra rubriker används Barlow Semi Condensed semibold. Om kompletterande rubrik används skrivs den i Barlow Semi Condensed regular.

Till kortare brödtexter, ingresser och bildtexter används Barlow. I första hand används varianterna regular, bold och italic.

Typsnittet Barlow Semi Condensed semibold visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Typsnittet Barlow Semi Condensed regular visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Typsnittet Barlow regular visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Typsnittet Barlow semibold visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Typsnittet Barlow italic visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Till längre löpande brödtexter, i exempelvis rapporter, används Garamond bold och regular.

Typsnittet Garamond bold visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Typsnittet Garamond regular visas i versala och gemena bokstäver samt i siffror och skiljetecken.

Så använder du typsnitten

Användning Typsnitt Skärning
Huvudrubrik Barlow Semi Condensed semibold
Kompletterande huvudrubrik Barlow Semi Condensed regular
Mellanrubrik Barlow Semi Condensed semibold
Ingress Barlow bold
Kortare brödtext Barlow regular
Bildtext Barlow italic
Underrubrik längre brödtext Garamond bold
Längre brödtext Garamond regular

Vår solfjäder är ett grafiskt hjälpmedel som används för att skapa en stark och mer enhetlig bild av allt material som produceras. Solfjädern finns, likt vår logotyp i tre färger; blå (Pantone 314), svart och vit.

Kommunens dekorelement solfjädern visas i sina tre färgvarianter – blå, svart respektive vit.

Placering och användning

Solfjädern används huvudsakligen i nedre vänstra eller högra hörnet med ett utsnitt av fem fjädrar. Ett undantag är på fordon där solfjädern passas in efter fordonets utformning.

Den vita solfjädern kan användas på bilder eller tonplattor och då med en rekommenderad genomskinlighet på cirka 50%.

Porträttbild på en undersköterska sittande i soffa bredvid en äldre person med det grafiska elementet solfjädern i hörnet.

Ladda ner solfjäder

Om du ska använda solfjädern är det viktigt att du följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Solfjädern får inte missbrukas, utan ska bara användas i sammanhang där Motala kommun på något sätt är avsändare.

Högerklicka på någon av länkarna nedan och välj ”Spara mål/länk som” för att spara ner solfjädern till din dator.

Färgvariant png-format eps-format
Blå solfjäder png eps
Svart solfjäder png eps
Vit solfjäder png eps

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska användas för att förtydliga och förstärka det som sägs. Ett gemensamt bildspråk hjälper oss att profilera Motala kommun och våra enskilda verksamheter.

Bildspråk

Kommunens bilder ska präglas av ett och samma bildspråk för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla. Bildspråket ska illustrera våra kärnvärden, öppna, stolta och nyskapande. Våra bilder ska förmedla känslan av:

  • värme och omtanke med öppna, positiva och engagerade människor
  • en hållbar kommun där olikheter berikar
  • invånare och medarbetare som är stolta över allt man åstadkommer tillsammans varje dag
  • människor som älskar sin omväxlande livsstil, med stadsliv och natur i ett
  • ett levande kultur- och idrottsliv
  • en aktiv, nyskapande och modern kommun
  • en stark framtidstro där nya idéer förverkligas i samverkan
  • en kommun där alla kan bidra, utvecklas och trivas

Ett kollage med åtta bilder som visar medarbetare och medborgare från olika verksamheter och miljöer inom Motala kommun.

Vi använder i första hand autentiska bilder som visar människor och miljöer från Motala. Bilder som används ska vara av god kvalitet såväl tekniskt som bildmässigt och sätta människan i centrum.

Ikoner hjälper oss att skapa igenkänning i vårt kommunikationsarbete. Vi använder dem när vi vill illustrera ett komplext sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap. Ikoner ska därmed inte användas som dekorelement utan ska fylla en funktion i att förstärka sammanhanget och förenkla budskapet.

Exempel på olika ikoner.

Färgkombinationer

Ikonerna kan användas i samtliga profilfärger och kombineras enligt samma princip som typografi i kombination med färg för bästa kontrast.

När någon av våra profilfärger används på en färgplatta i fullton används vit ikon.

När någon av profilfärgerna används i en ljusare ton, 15% av fulltonen, ska svart ikon användas.

Huvudfärgen, basfärgen svart och alla komplementfärgerna kan användas med ikon i fullfärg mot vit bakgrund.

Färgkombinationer för varje profilfärg visas i cirklar på tre rader. Den översta raden visar vit ikon på respektive profilfärg i fullton, den mellersta raden visar svart ikon på en ljus ton av respektive profilfärg och den undre raden visar ikoner i respektive profilfärg mot vit bakgrund.

Ikonbibliotek

Vi använder ikoner i versionen ”regular” från ikonbiblioteket Streamline.

Kommunikationsenheten hjälper dig när du vill ladda ned en ikon från ikonbiblioteket. Mejla bildnamn och användningsområde till kommunikation@motala.se.

Om du som leverantör ska ta fram en skylt åt en beställare i Motala kommun kan du ta del av våra anvisningar för skyltar på Motala kommuns intranät.

Kontakta kommunikationsenheten om du har frågor eller behöver exempel på hur vår grafiska profil tillämpas.

Kontakt

Kommunikationsenheten
E-post: kommunikation@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00 (växel)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej