Styrdokument

Kommunen skapar styrdokument som ska påverka organisationen att arbeta på ett visst sätt eller i en viss riktning.

Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten. De kan antas antingen på politisk nivå eller på förvaltningsnivå. En del styrdokument gäller hela kommunens organisation, och andra för en förvaltning.

Den här skissen visar var olika typer av styrdokument beslutas.

Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.
Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.

Hitta styrdokument

Ett urval av våra styrdokument finns publicerade på Motala kommuns webbplats. Använd sökfunktionen på webbplatsen och välj att visa ”Dokument” för att hitta rätt dokument.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett styrdokument eller begära ut andra dokument kan du kontakta kommunens registrator och ange vad du är intresserad av.

Kontakt

Registrator, administrativa enheten
Telefonnummer:
0141-22 50 00 (växel)
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej