Lalandiaprojektet

Det danska företaget Lalandia A/S etablering i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet prövas nu i detaljplaneprocessen. Här hittar du information om projektet. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Nyheter om Lalandiaprojektet

6 augusti, 2020 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående...
8 juli, 2020 Motala kommun kan avsluta försäljning av stugor Nu kan Motala kommun avsluta försäljningen av de 32 stugorna vid Varamobaden....
2 juli, 2020 Klagande går vidare till Högsta domstolen Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering...
30 juni, 2020 Fyra snabba frågor om Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande...
15 juni, 2020 Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden för fastigheterna Folkets park 3 och Fjällskivlingen...

Fråga om Lalandiaprojektet

Här kan du använda vår e-tjänst som formulär när du skickar in din fråga. Vi besvarar frågan så snart vi kan och publicerar i vissa fall svaret på webben.