Statistik

Här hittar du statistik om Motala kommun. Läs mer om befolkning, arbetsmarknad, kommunfakta från SCB och våra tätorter.

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020

tom 30 juni

Födda 474 406 426 408 435 468 466 484 452 438 232
Döda 426 450 464 454 442 429 451 457 472 440 229
Födelseöverskott 48 -44 -38 -46 -7 39 15 27 -20 -2 3
Inflyttade 1 573 1637 1670 1917 1971 1914 1887 1841 1828 1578 699
Utflyttade 1 503 1709 1593 1555 1596 1614 1544 1592 1671 1597 742
Flyttnetto 70 -72 77 362 375 300 343 249 157 -19 -43
Folkökning 118 -116 39 316 368 339 358 291 138 -14 -33
Folkmängd
31/12
41955 41828 41867 42187 42556 42903 43258 43549 43687 43673 43640
Korrigeringspost -11 0 4 1 8 -3 15 1 7 7

Källa: Statistiska centralbyrån

SCB, Statistiska centralbyrån, sammanfattar årligen utvalda statistikuppgifter som beskriver Motala kommun ur olika perspektiv under rubriken Kommunfakta. Här kan du bland annat läsa om vår befolknings utbildning och arbete, genomsnittlig lön och bostadsbyggande. Det finns också uppgifter om barn- och familjesituationen.

Sammanställningarna av kommunfakta finns även på engelska och tyska. Kontakta kommunens statistikfunktion via växeln 0141-22 50 00 om du vill ta del av dessa. Du kan också kontakta oss om du vill ta del av tidigare års statistik.

Här hittar du definitioner och kommunfakta från andra kommuner.

Här hittar du befolkningssiffror för Motala kommuns tätorter och landsbygden.

En tätort har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. Med småort avses sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.

Drygt 6 000 personer i Motala kommun pendlar till sina arbeten i andra kommuner. De flesta pendlar till och från Linköping, därefter följer Mjölby. Från andra kommuner pendlar nästan 3 000 personer till Motala. De flesta kommer från Linköping, därefter Mjölby och Vadstena.

Ut- och inpendling Motala kommun, siffror från 2018 (PDF, 90 kB)

Karta över inpendling

Varifrån pendlar man in till Motala? Kartan visar antal förvärvsarbetande inpendlare från de största inpendlingskommunerna (siffror från 2018). Klicka på kartan för att få upp en större version.

Karta över utpendling

Vart pendlar Motalaborna? Kartan visar antal förvärvsarbetande utpendlare till de största utpendlingskommunerna (siffror från 2018). Klicka på kartan för att få upp en större version.

Här nedan hittar du länkar till andra myndigheter och organisationer som har statistik om Motala kommun eller Östergötland. Några av dem har också statistikverktyg för kommunjämförelser.

Hitta mer statistik

Statistiska centralbyrån

SCB är den centrala myndigheten som arbetar med officiell statistik. SCB har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Tillväxt Motala

Näringslivsbolaget Tillväxt Motala har statistik om arbetsmarknaden och företagande i Motala kommun.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.

Arena för tillväxt

Arena för tillväxt har två olika statistikverktyg för kommunjämförelser, Tillväxtguiden och Tillväxtkartan.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, Brå, ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

Ekonomifakta

Ekonomifakta har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning med möjlighet till kommunjämförelser.

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Bakom databasen står föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden t ex bränder och trafikolyckor.

Regionfakta

Regionfakta har lättillgänglig beskrivande statistik om Östergötlands befolkning, näringsliv och samhälle.

Skolverket 

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har en databas, Folkhälsodata, som innehåller bland annat statistik kopplat till folkhälsan i kommunerna.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner, till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej