Klockrike

På den vackra Östgötaslätten ligger Klockrike med omgivande jordbruksbygd. Här bor cirka 270 personer. Klockrikes gränser går från Göta kanal i norr till Svartån i söder.

Om Klockrike

Klockrike kyrka är en av Östergötlands största landsortskyrkor. Där hålls ofta konserter med gäster från när och fjärran. Klockrikegården i byn kan hyras för fester eller föreningsaktiviteter. Namnet Klockrike förknippas ofta med nobelpristagaren i litteratur, Harry Martinson som skrev ”Vägen till Klockrike”. Luffaren Bolle i boken längtar till Klockrike med det vackra namnet och den varma sovplatsen vid tegelbruket. I dag finns en gata uppkallad efter Bolle. Klockrike har också ett lokalhelgon, Helge Björn, en präst som 1309 omkom under dramatiska omständigheter. Hans grav finns i domkyrkan i Linköping. Flera historiska minnesmärken är utmärkta med skyltar.

Bo i Klockrike

I Klockrike med omgivande landsbygd bor cirka 640 personer, varav cirka 270 inne i Klockrike. Orten har skola med förskola till år 6. Närmsta livsmedelsaffär finns i Fornåsa, dit det är sju kilometer. Från Klockrike är det drygt två mil till Linköping och till Motala och cirka tre mil till Mjölby, Vadstena och Skänninge.

Aktiviteter och föreningsliv

I föreningsregistret hittar du föreningar inom idrott, kultur, fritid och omsorg. Till föreningsregistret

Klockrike.se – en gemensam sida för föreningar i Klockrike

Statistik

Här hittar du statistik, bland annat för befolkning i kommunen i stort och för de mindre orterna.

Kommunens service i Klockrike

Klockrike skola

Klockrike skola ligger vackert på en höjd vid kyrkan med Östgötaslätten som brer ut sig nedanför. I närheten finns tillgång till skog och vatten. Skolan är liten och all personal samarbetar runt eleverna. Skolan har en väl fungerande fadderverksamhet där elever från F-6 samarbetar både på raster och i skolarbetet.

Förskolan Klockrike

Förskolan i Klockrike ligger intill skolan, vilket ger goda möjligheter till samarbete främst med förskoleklass och fritidshem. Vi har en avdelning med många små rum. Vi jobbar mycket i mindre grupper och varje pedagog har det övergripande ansvaret för sin familjegrupp.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej