Motala kommunala pensionärsråd

Motala kommunala pensionärsråd är ett forum där kommunen kan ta till vara pensionärernas erfarenheter och synpunkter. I pensionärsrådet informerar kommunen om resurser och samverkar med pensionärsorganisationerna i planering av service, vård, omsorg och andra insatser för äldre som handhas eller påverkas av kommunen.

Pensionärsrådets uppdrag

Rådet kan avge yttranden i frågor som särskilt rör pensionärer och medverka vid information till målgruppen. Pensionärsrådet har minst fyra sammanträden per år.

De pensionärsorganisationer som är representerade i regeringens pensionärskommitté och som har verksamhet i kommunen utser nio ledamöter. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och socialnämnden utser en ledamot.

Pensionärsrådet får sekreterarstöd och grundläggande administrativ service från socialförvaltningen. Berörda tjänstepersoner från socialförvaltningen och andra aktuella förvaltningar deltar vid rådets sammanträden.

Pensionärernas riksorganisation, PRO

 • Britt Nyberg
 • Ulla Axelsson
 • Tor Nyman

Ersättare

 • Svante Jansson
 • Birgitta Ilar
 • Solweig Blad

Sveriges pensionärsförbund, SPF

 • Tarja Dahlin Lindhe
 • Annika Lindén

Ersättare

 • Ann-Marie Karpe
 • Monica Tholander

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG

 • Jenny Borg

Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF, avd 51

 • Andjelika Radojkovic

Ersättare

 • Kerstin Sandberg

Finska pensionärers riksförbund i Sverige, FPR Motalan Nasevat

 • Sirkka Matalalampi

Ersättare

 • Pirkko Hagert

Sverigefinska pensionärer SFP, Motala finska förening

 • Kaarina Kangasniemi

Ersättare

 • Seppo Pukari
 • Kenneth Söderman (L), ordförande
 • Anders Andersson (V)
 • Lena Westerlund (S)
 • Jan Arvidsson (C)
 • Dedjo Engmark (S)
 • Anna Lust (M)
 • Torsdag 20 februari 9.00 – 12.00
 • Torsdag 16 april OBS – MÖTET INSTÄLLT
 • Torsdag 28 maj OBS – MÖTET INSTÄLLT
 • Torsdag 24 september 9.00 – 12.00
 • Onsdag 2 december 9.00 – 12.00

Kontakt

Kenneth Söderman
Ordförande
Telefon: 0706-11 77 33
E-post: kenneth.soderman@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej