Politiska sekreterare

En politisk sekreterare ska stärka det arbete som sker i partierna gentemot övriga kommunen. Politiska sekreterare är politiskt tillsatta tjänstepersoner som biträder en eller flera politiker.

Politiska sekreterare kan vara ett stöd i frågor som till exempel den politiska programförklaringen inför ett val, framtagande av de servicegarantier som ska finnas i nämnder och i kommunstyrelsen, eller uppföljning av de resultatmål som beslutats av kommunfullmäktige.

Politiska sekreterare är anställda av kommunen. Anställningen är knuten till politiskt mandat och är begränsad till mandatperioden.

Hitta namn och kontaktuppgifter

Politiska sekreterare

Här hittar du en lista över partiernas politiska sekreterare och deras kontaktuppgifter.

Förtroendevalda i Motala kommun

Här kan du söka fram alla förtroendevalda i Motala kommun.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej