Porträttbild med tre personer framför ett fönster.

Valnämndens presidium, Ingegärd Karlsson, Lars Carlsson och Ulla Ordell.

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för genomförande av val.

Valnämndens ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för genomförande av val till:

  • Riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet
  • Folkomröstningar

För att utföra uppdraget får nämnden stöd av personal på kommunens gemensamma ledningsförvaltning. På valdagarna tar cirka 120 valförrättare emot medborgarnas röster i vallokalerna i Motala kommuns 23 valdistrikt.

Läs mer om val

Mer information om hur val går till i Sverige hittar du på Valmyndighetens webbplats. Där kan du läsa mer om till exempel regeringsformen, vallagen, valförordning, folkomröstningslag och lag om kommunala folkomrösningar.

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Ulla Ordell (Moderaterna)
E-post: ulla.ordell@motala.se

Valnämnden sammanträder på följande datum 2020:

  • 16 mars
  • 7 december

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i valnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från bildningsnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Valnämnden
E-post:
valnamnd@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Valnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej