Tre män som står på rad utomhus.

Tekniska servicenämndens arbetsutskott. Philip Assarsson, Bengt-Åke Karlsson och Thomas Björk.

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden ansvarar för skötsel av gator och parker, städning, måltider och kommunala fastigheter.

Tekniska servicenämndens ansvarsområde

 • Drift av kommunens gator, vägar och parker.
 • Städning av kommunens lokaler.
 • Laga måltider till kommunens skolor, äldreboenden och dagcentraler.
 • Underhålla och förvalta kommunens fastigheter.

Tekniska servicenämnden har fem ledamöter och fem ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Bengt-Åke Karlsson (Centerpartiet)
E-post: bengt-ake.karlsson@motala.se

Tekniska servicenämnden sammanträder på följande datum 2020:

 • Tisdag den 14 januari klockan 8.00
 • Tisdag den 11 februari klockan 8.00
 • Tisdag den 17 mars klockan 8.00
 • Tisdag den 14 april klockan 8.00
 • Tisdag den 19 maj klockan 8.00
 • Tisdag den 9 juni klockan 8.00
 • Tisdag den 15 september klockan 8.00
 • Tisdag den  13 oktober klockan 8.00
 • Tisdag den 10 november klockan 8.00
 • Tisdag den 8 december klockan 8.00

Tekniska servicenämndens arbetsutskott sammanträder på följande datum 2020:

 • 7 januari
 • 28 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 26 maj
 • 8 september
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november

Tekniska serviceförvaltningen sköter och utför det nämnden ansvarar för. Förvaltningen bereder också ärenden till tekniska servicenämnden samt genomför nämndens beslut.

Tekniska förvaltningen, som har två nämnder kopplade till sig, består av en stab och verksamheterna:

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i tekniska servicenämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från tekniska servicenämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Tekniska servicenämnden
E-post:
tekniskaservicenamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Tekniska servicenämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej