Socialnämnden

Socialnämnden hanterar verksamheterna inom socialkontor, äldreomsorg, sociala resursverksamheten och hemsjukvården.

Socialnämndens ansvarsområden

 • individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård,
 • familjerätt och familjerådgivning
 • omsorg om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • äldreomsorg
 • skuldrådgivning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn inom samma område
 • tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt receptfria läkemedel

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Maths Andersson (Liberalerna)
E-post: maths.andersson@motala.se

Socialnämnden sammanträder på följande datum under 2020:

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 18-19 mars
 • 15 april
 • 19 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14-15 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2020:

 • 29 januari
 • 4 mars
 • 1 april
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 2 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i socialnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från socialnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Socialnämnden
E-post:
socialnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Socialnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej