Tre personer som står utomhus.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Caroline Unéus, Maj Bergendahl och Kaveh Moazzez.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 • Gator, vägar och trafiksäkerhet
 • Parker och naturvård
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Räddningstjänst
 • Sotningsväsende
 • Planprövning
 • Bygglovsprövning
 • Lantmäteri
 • Tillståndsgivning för brandfarliga varor
 • Övervakning av funktionskontroll av ventilationssystem

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Caroline Unéus (Moderaterna)
E-post: caroline.uneus@motala.se

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på följande datum under 2020:

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 18 mars
 • 15 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2020:

 • 8 janurari
 • 5 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 13 maj
 • 3 juni
 • 12 augusti
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska på nämndens uppdrag bereda ärenden inom bygg- och miljöfrågor samt inom gatu- och parkfrågor. Förvaltningen bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden inom nämndens ansvarsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av en stab och enheterna:

 • Projektledningsenhet
 • Stöd och administration
 • Plan- och byggenhet
 • Gata och park
 • Lantmäterienhet
 • Miljö- och hälsoskyddsenhet
 • Räddningstjänst

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden
E-post:
samhallsbyggnadsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej