Tio personer som står uppställda på rad.

Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Nämnden är ett samarbete mellan Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala är värdkommun och nämnden ingår i Motala kommuns organisation. Överförmyndarkansliet arbetar för den gemensamma överförmyndarnämnden och kansliet finns i Motala.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att:

 • Rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
 • Kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
 • Sårbarheten i verksamheten minskar.
 • Förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
 • Långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet.

Här hittar du Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF, 24 kB).

Överförmyndarnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Fyra representerar Motala kommun, två Mjölby kommun, två Vadstena kommun samt två Ödeshögs kommun. Motala kommun är värdkommun och har därmed ordförandeposten de första två åren under mandatperioden, Mjölby ett år samt Vadstena ett år.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Albin Gunnarson (Moderaterna)
E-post: albin.gunnarson@motala.se

Överförmyndarnämnden sammanträder följande datum 2020:

 • 14 januari
 • 10 februari
 • 16 mars
 • 14 april
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 14 september
 • 13 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse beskriver den verksamhet som  nämnden och överförmyndarkansliet har bedrivit under föregående år.

Inom överförmyndarnämndens verksamhet pågår en utvecklings- och förändringsresa mot en modernare myndighet med en hög servicenivå. Målet med förändringsarbetet är att kommunernas medborgare ska uppleva att vårt arbete präglas av saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas medborgare ska samtidigt uppleva ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse i sin helhet finner du genom att klicka på följande länk: Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2018.

Läs mer

God man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du information om god man, förvaltare och förmyndare.

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i överförmyndarnämnden.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid för överförmyndarkansliet
8.00-13.00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej