Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd ansvarar för båda kommunernas vattenförsörjning, hantering av avfall och avloppsanläggningar. Tekniska serviceförvaltningen i Motala kommun sköter driften samt utreder och genomför beslut åt nämnden.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd är ett samarbete mellan Motala och Vadstena kommuner. Nämnden hanterar frågor som berör båda kommunerna. Motala kommun är värdkommun.

Till Vadstena kommun.

Vatten- och avfallsnämnden har fem ledamöter varav tre är från Motala kommun och två är från Vadstena kommun. Nämnden har även fem ersättare.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Philip Assarsson (Moderaterna)
E-post: philip.assarsson@motala.se

Vatten- och avfallsnämnden sammanträder följande datum 2020:

 • Måndag den 13 januari klockan 8.00
 • Måndag den 10 februari klockan 8.00
 • Måndag den 16 mars klockan 8.00
 • Tisdag den 14 april klockan 13.30
 • Måndag den 18 maj klockan 8.00
 • Måndag den 8 juni klockan 8.00
 • Måndag den 14 september klockan 8.00
 • Måndag den 12 oktober klockan 8.00
 • Måndag den 9 november klockan 8.00
 • Måndag den 7 december klockan 8.00

Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum 2020:

 • 7 januari
 • 28 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 26 maj
 • 8 september
 • 29 september
 • 27 oktober

Motala kommuns tekniska serviceförvaltning utför det som Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd ansvarar för. Det innebär bland annat drift av återvinningscentraler, hämtning av hushållssopor, leverans av dricksvatten och avloppsvatten. Förvaltningen bereder också ärenden till vatten- och avfallsnämnden samt genomför nämndens beslut.

Tekniska serviceförvaltningen, som har två nämnder kopplade till sig, består av en stab och verksamheterna:

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i vatten- och avfallsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från nämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
E-post:
vattenochavfallsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej