Gemensam ledningsförvaltning

Den gemensamma ledningsförvaltningen ska på kommunstyrelsens uppdrag initiera, driva, samordna och följa upp kommunala strategier.

Den gemensamma ledningsförvaltningen bereder ärenden till kommunfullmäktige och dess beredningar, kommunstyrelsen och dess utskott. Förvaltningen ansvarar också för stöd och service till hela den kommunala organisationen inom HR, lön, ekonomi, redovisning, administration, kommunikation och IT.

Förvaltningen ansvarar också för den strategiska samhällsplaneringen och frågor som rör mark och exploatering.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej