Tre personer som står utomhus.

Kommunstyrelsens presidium, Kenneth Söderman, Annelie Almérus och Elias Georges.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Motala kommun och håller uppsikt över nämnderna. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Annelie Almérus (Moderaterna)

Kommunstyrelsen sammanträder på följande datum under 2020:

 • Tisdagen den 21 januari
 • Tisdagen den 18 februari
 • Tisdagen den 24 mars
 • Tisdagen den 21 april
 • Måndag-tisdag den 25-26 april
 • Tisdagen den 16 juni
 • Tisdagen den 25 augusti
 • Tisdagen den 22 september
 • Måndag-tisdag den 19-20 oktober
 • Tisdagen den 17 november
 • Tisdagen den 15 december

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som bereder ärenden åt styrelsen. Det finns också ett personalutskott som ansvarar för personalfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2020:

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunstyrelsen.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress:
Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej