Kommunens organisation

Se hur Motala kommuns organisation ser ut och hitta kontaktuppgifter till kommunledningen och verksamheter.

Organisation

I vår organisationsskiss kan du se hela organisationen och vem som är chef för olika verksamheter. Organisationsskissen öppnas som ett PDF-dokument.

Kontakta kommunen

Vill du ha hjälp att komma i kontakt med en verksamhet, kontakta vår växel så hjälper vi dig att hitta rätt.

Synpunkter och felanmälan

Vill du hellre kontakta oss via formulär går det också bra att lämna förslag, klagomål, beröm, felanmälan eller ställa frågor i vårt synpunktshanteringssystem. Till Synpunkter och felanmälan.

Kontakta politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till politiker.

Peter Ingesson
Kommundirektör
Telefon: 0141-22 50 11
E-post: peter.ingesson@motala.se

Jimmy Szigeti
Biträdande kommundirektör
Telefon: 0141-22 52 69
E-post: jimmy.szigeti@motala.se

Per Arne Sterner
Bildningschef, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Telefon: 0141-22 24 54
E-post: per.sterner@motala.se

Pedro Gustafsson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0141-22 56 31
E-post: pedro.gustafsson@motala.se

Pernilla Thunander
Socialdirektör, förvaltningschef socialförvaltningen
Telefon: 0141-22 50 99
E-post: pernilla.thunander@motala.se

Fredrik Feldt
Förvaltningschef tekniska serviceförvaltningen
Telefon: 0141-22 50 57
E-post: fredrik.feldt@motala.se

I förvaltningarna arbetar de som är anställda i kommunen. Motala kommun har fem förvaltningar och här listas de verksamhetsområden som finns inom respektive förvaltning. Vissa verksamhetsområden har information på kommunens webbplats, och du kan då klicka på länken för att läsa mer och hitta kontaktuppgifter.

Om du behöver hjälp att komma i kontakt med en verksamhet är du alltid välkommen att kontakta kommunens växel.

Gemensam ledningsförvaltning

 • Administration
 • Kommunikation
 • Process- och organisationsutveckling
 • IT
 • Verksamhetsstöd
 • Strategisk samhällsplanering

Bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Stöd och administration
 • Projektledningsenhet
 • Plan- och byggenhet
 • Planeringsenhet gata och park
 • Lantmäteri
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Räddningstjänst

Socialförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen

 • AB Wettern
 • Bostadsstiftelsen Platen
 • Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
 • Sjöstaden Motala Mark AB
 • Motala Idrottspark AB, 44 procent
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej