Kartor

På våra kartor kan du se var kommunens verksamheter ligger. Du kan hitta skolor, förskolor, äldreboenden, parkeringar och mycket annat. Våra kartor fungerar både i dator, surfplatta och mobil. Vissa avancerade kartor gör sig bäst på större skärmar.

De flesta kartor består av flera lager. Lagren innehåller olika typer av information, men genom att kombinera lagren kan du förändra kartan till att visa precis det som du vill titta på. Flest möjligheter har du i Kommunkartan, där en stor del av kommunens verksamheter och annat finns med. Du kanske vill se hur skolområdena är utformade i kombination med grundskolornas placering. Eller du kan exempelvis titta på var busshållplatserna ligger i förhållande till lekplatser eller andra fritidsobjekt. Det är bara din fantasi som sätter gränser.

För att aktivera lager bockar du för dem i lagerlistan. Om du surfar på en dator ligger lagerlistan till höger i bild. Du kan välja att aktivera den eller stänga den genom knappen Lagerlista som ligger i sidhuvudet på kartan. Om du surfar på en mobiltelefon lägger sig lagerlistan längst ner när du aktiverar den. Du kan i listan se vilken symbol på kartan som motsvarar den information som du vill se. Ett tips är att bocka ur det som du inte är intresserad av att titta på, eftersom det annars lätt blir för mycket information i kartan.

Andra kartor visar mindre information. Dessa kan vara tydligare och enklare att använda om du tycker det är komplicerat att jobba med lager.

Kartor är viktiga underlag i kommunens arbete och för att förmedla information till våra medborgare. Vi uppdaterar regelbundet våra kartor och de flesta finns digitalt. Huvuddelen av den information som hanteras i kommunen kan kopplas till en specifik plats. Till exempel byggnader, vägar, lekplatser, återvinningsstationer, olika markytor och så vidare. Till lägesbundna objekt går det att koppla andra datamängder såsom trafikflöden, olyckor, demografi och kriminalitet för att nämna några exempel. All information hämtar vi från olika databaser där informationen finns lagrad.

Geografiskt informationssystem, som även brukar kallas GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Digitala kartor kan på ett smidigt sätt visa olika datamängder tillsammans som gör det lättare att se samband och göra analyser. GIS-tekniken kan användas som verktyg för visualisering, positionering och navigering, men även för exempelvis analys, utvärdering, planering och till beslutsunderlag inom offentlig och privat sektor.

Kommunens verksamheter använder GIS till att besvara frågor som:

  • Var ska lekplatserna vara placerade för att nå så många barn som möjligt?
  • Hur ser befolkningsstatistiken ut för kommande år?
  • Var är det olämpligt att planera nya bostadsområden med tanke på risken för översvämningar?
  • Vilka gräsytor ska kommunen klippa och hur ofta?

Våra kartor

den gamla stenbron över motala ström och motalabron i bakgrunden

Kommunkarta

I Motalas kommunkarta hittar du bland annat skolor, bibliotek, cykelbanor, detaljplaner med mera. Informationen hämtas direkt från våra system och databaser vilket gör att informationen är uppdaterad regelbundet.

gammal karta

Historiska kartan

I vår kartsamling "Historiska kartor" kan du jämföra vårt ortofoto från 2015 med historiska ortofoto, ekonomiska kartan samt Häradskartan från 1870-talet.

två personer som snickrar

Bygga och bo

Är du intresserad av detaljplaner eller kungjorda bygglov kan du använda dig av kartan "Bygga och bo".

Grillplats vid ett vindskydd ute i en skog.

Naturkartan

Naturkartan är en extern karttjänst som du kan använda för att hitta utflyktsmål i naturen.

cykel i motala centrum

Cykelkarta

I vår digitala cykelkarta kan du se var det finns cykelvägar och cykelpumpar som alla cyklister kan använda.

Lekplatsen i Stadsparken med lekande barn.

Lekplatser

En karta som visar var alla kommunens lekplatser ligger.

Charlottenborgsskolan

Skolvalskartan

I denna karta kan du enkelt se till vilken skola du eller ditt barn hör beroende på vilket skolområde du/ni bor inom. I kartan finns också avståndsytor som tar hänsyn till skolskjutsreglerna.

parkeringsautomat och parkerade bilar på Stora torget i Motala.

Parkeringskarta

Här kan du se var vi har parkeringar för bilar, bussar och personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad i Motala centrum.

röstkuvert stoppas i valurna

Valkarta

Motala kommun är uppdelad i 23 valdistrikt med lika många vallokaler. Med hjälp av kartan kan du hitta din närmaste vallokal.

återvinningsstation

Återvinningsstationer

På den här kartan kan du se var det finns återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det vill säga platser där du kan slänga dina sorterade förpackningar och tidningar respektive ditt grovavfall.

Kartberättelse om Gästisområdet

Genom gamla fotografier får du följa med på en historisk vandring med anor från medeltiden. I denna kartberättelse om gamla Gästisområdet ges en glimt av vad som hänt här från 1300-tal fram till 1940-tal.

Fastigheter, lantmäteri och nybyggnadskartor

Fastigheter och lantmäteri

Söker du information om fastigheter, lantmäteriförrättning eller nybyggnadskartor? Läs mer här.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej