Finskt förvaltningsområde

Motala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Det innebär att du kan använda finska språket i dina kontakter med kommunen. Du har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Bidrag till organisationer

Kommunen kan ge bidrag till sverigefinska eller andra organisationer i kommunen som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. Aktiviteterna som får bidrag ska alltid vara öppna för alla kommunens sverigefinnar, även de som inte tillhör någon organisation.

Exempel på aktiviteter organisationerna kan söka bidrag för:

 • Språkliga aktiviteter, exempelvis språkkurser
 • Kulturella aktiviteter, exempelvis teater och konserter
 • Kursverksamhet och seminarier på finska
 • Temadagar, exempelvis självständighetsdag eller mors dag

Stöd ges normalt inte till rekreationsresor, utlandsresor eller övernattningar.

Annonsering av bidrag

Aktiviteter som fått bidrag annonseras på kommunens finska hemsida. Den organisation som fått bidrag förser kommunen med underlag.

Ansökan görs via vår e-tjänst, som finns på både svenska och finska, alternativt via blankett.

Du kan skicka in blanketten via e-post till: monica.carlstrom@motala.se.

Om du hellre vill skicka blanketten med post ska du använda adressen:

Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning
Monica Carlström
591 86 Motala

Handlingar som ska bifogas

I ansökan ska det ingå:

 • organisationens stadgar
 • beslut om firmatecknare
 • senaste årsredovisning
 • årsmötesprotokoll

Om underlaget inte är fullständigt kan kommunen begära kompletterande uppgifter.

Beslut

Beslut om tilldelningar tas minst fyra gånger per år. Ni som har ansökt om bidrag får informationen skriftligen om ifall ansökan beviljats eller inte.

När aktiviteten har genomförts ska ni redovisa till kommunen hur bidraget använts. I redovisningen ska det ingå information om:

 • hur bidraget använts
 • kostnader
 • intäkter
 • antal besökare

Om bidraget inte använts för avsett ändamål har kommunen rätt att återkräva hela eller delar av bidraget.

Huvudansvaret för samråd med den sverigefinska gruppen ligger på en styrgrupp bestående av förtroendevalda, som träffas cirka en gång per månad. Medlemmarna i styrgruppen är:

 • Kenneth Söderman, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
 • Elias Georges, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
 • Helén Isacsson, 1:e vice ordförande bildningsnämnden
 • Karin Westberg, 2:e vice ordförande bildningsnämnden
 • Marianne Walter, 1:e vice ordförande socialnämnden
 • Anna Lust, 2:e vice ordförande socialnämnden

Varje år tas en verksamhetsberättelse fram för finskt förvaltningsområde. Här hittar du den senaste:

Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2019

Vill du ta del av tidigare års verksamhetsberättelser eller redovisning av statsbidrag till länsstyrelsen, kontakta Motala kommun på motala.kommun@motala.se.

Information på finska

Läs om Motala kommun på finska här på webbplatsen.

Kontakt

Sari Johansson
Informatör
Telefon:
0725-05 35 80
E-post: sari.maatta@motala.se

Suvi Sivula
Informatör, finns i receptionen 75 procent
Telefon:
0141-22 50 00
E-post: suvi.sivula@motala.se

Monica Carlström
Administrativ chef, ansvarig för bidragshantering
Telefon:
0141-22 50 04
E-post: monica.carlstrom@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej