Beslut, insyn och rättssäkerhet

Som invånare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Du har rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Som medborgare har du möjlighet att överklaga de flesta beslut som har fattats.

Nyheter om kommun och politik

25 augusti, 2020 Ny avsiktsförklaring – Möjlighet till utveckling med gemensamma krafter Kommunstyrelsen fattade idag beslut om en ny avsiktsförklaring mellan Motala kommun, det...
24 augusti, 2020 Antalet invånare minskade något Antalet invånare i Motala kommun har minskat något. Det visar Statistiska centralbyråns...
19 augusti, 2020 Motala kommun och AB Wettern föreslås teckna ny avsiktsförklaring med Serneke Sverige AB Kommunstyrelsen fattar på kommande möte beslut i frågan om en ny avsiktsförklaring...
14 augusti, 2020 Möt Qusay Putrus, stolt studiehandledare och modersmålslärare Qusay Putrus känner sig omgiven av trygga, erfarna kollegor i en förstående...
6 augusti, 2020 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående...