Kommunala och enskilda arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Utvecklingen går snabbt framåt. Vi behöver kunna se tillbaka och förstå vår historia för att kunna planera för framtiden. Arkiven innehåller vår gemensamma historia. De speglar vår utveckling i arbete och vardag. Historien finns dokumenterad i form av beslut, fotografier, berättelser, inspelningar och skrivna källor.

Kommunen ska enligt arkivlagen bevara arkiv. De är en del av vårt kulturarv. Det finns tre skäl till detta:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  • Information för rättsskipning och förvaltning
  • För att främja framtida forskning

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem. Andra delar kan vara hemliga.

Kommunarkivet är ett allmänt arkiv med material från Motala kommun. Arkivet förvarar mer än 2000 hyllmeter arkivhandlingar som belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till nutid. De speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning. I kommunarkivet finns information om människor som bott och verkat i kommunen.

Det här finns i kommunarkivet

I kommunarkivet finns olika handlingar som du som forskar kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll och räkenskaper och sociala handlingar som fattigvårdshandlingar. Det finns också bygglov med mera från äldre städer, köpingar och landskommuner som numera upphört och i dag ingår i Motala kommun. Hitta spännande och intressanta fakta om din äldre släkt och dina förfäder.

Vi har även ett föreningsarkiv där föreningar kan deponera sina handlingar.

Arkivet vägleder forskare, studenter med flera, och tar också emot studiebesök. Material som kan vara intressant att forska om finns till exempel inom områdena utbildning, fastigheter, medicin och socialhistoria.

Kontakt

Centralarkivet
E-post: centralarkivet@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00 (växel)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej