Arbeta i Motala kommun

Motala kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas! Hos oss får du jobba tillsammans med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Bidra, utvecklas och trivas

I Motala tas alla medarbetares kunskaper, kreativitet och engagemang tillvara på bästa sätt. Motala kommuns kärnvärden är öppen, stolt och nyskapande. Vi kommunicerar våra kärnvärden i mötet med kommuninvånare och vår omvärld.

Du som väljer att arbeta inom Motala kommun garanteras att:

 • ditt arbete syns och är meningsfullt.
 • du är en uppskattad medarbetare och har möjlighet att påverka.
 • du inspireras av Motalas historia, fokuserar på framtiden, utvecklas och skapar nytt.

Sedan flera år tillbaka arbetar Motala kommun aktivt med att integrera hälsoperspektiv i vår verksamhet. Fokus ska läggas på sådant som gör oss friska. Det avsätts resurser till hälsoarbetet och kommunens hälsosamordnare planerar och driver det tillsammans med kommunens hälsoombud. Motala kommuns personalklubb Nyckeln erbjuder aktiviteter inom friskvård, kultur och evenemang.

Som anställd i Motala kommun har du dessa förmåner:

 • individuell lön
 • kompetensutveckling
 • flexibla arbetstider
 • distansarbete
 • 25, 31 respektive 32 dagars semester beroende på ålder
 • försäkringar
 • företagshälsovård
 • hälsofrämjande aktiviteter
 • förmånscykel
 • hälsoombud som inspirerar dig
 • friskvårdsbidrag
 • aktiv rehabilitering
 • rätt till förkortad arbetstid till dess barnet fyllt 12 år (pensionsgrundande)
 • löneväxling
 • karriärmöjligheter
 • aktiv personalklubb med brett utbud av rabatterade aktiviteter

Alla lediga jobb på Motala kommun annonseras på:

Vi annonserar alla olika typer av arbeten på samma ställen inklusive vikariat och sommarjobb på Motala kommun. Du kan välja att prenumerera på lediga jobb på Motala kommun via Offentliga jobb eller via jobbappen på Facebook.

Om du är nyfiken på och intresserad av vår kommuns olika yrkesroller, kan du ställa dina frågor direkt till någon av våra stolta medarbetare. Läs mer om dem via de intervjuer som är publicerade här och inom sociala medier. Ta gärna även del av broschyren ”Tillsammans gör vi allt möjligt!”, där medarbetare berättar om sina arbeten.

Enligt Motala kommuns personalpolitiska program ska alla medarbetare ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald.

Den enskildes skickligheter ska vara avgörande vid rekryteringsprocessen och ingen diskriminering ska ske. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska synliggöras och tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Genom att värdesätta alla individers unika egenskaper blir olikheterna en framgångsfaktor för såväl individen som organisationen.
Det gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare och skapar förtroende för vår verksamhet.

Personalpolitiskt program

Motala kommuns personalpolitiska program är ett styrdokument som gäller för alla arbetsplatser inom kommunens organisation. Styrdokumentet ger medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd och vägledning och beskriver områden som är viktiga för att nå det personalpolitiska målet.

Arbeta eller praktisera på Motala kommun

Det här kan du jobba med

Här får du en inblick i vilka yrken som finns representerade i Motala kommun breda verksamhet.

Praktik och arbetsträning

Motala kommuns Arbetsmarknadscentrum Via Ekenäs erbjuder praktik, arbetsträning och arbetsprövning. Om du söker någonstans att göra praktik som är kopplad till dina studier, kontakta i stället den verksamhet som du är intresserad av att praktisera hos.

Hitta bostad, hyresvärdar och mäklare

Här får du vägledning i att hitta en bostad i Motala kommun.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej