Ledningsnät, anslutning till fastighet

Här hittar du information om hur du ansluter dig till kommunens ledningsnät. Om du är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnätet, kan du vara säker på att vattnet i dina kranar håller hög kvalitet.

Anslut din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Här beskrivs de olika steg du behöver ta för att ansluta din fastighet. Kontakta oss om du behöver mer information.

Nedanstående process gäller även om du enbart vill ansluta till sommarvatten.

För att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och/eller avloppsledningsnätet ska du först göra en servisbeställning. Det gör du bäst genom att  använda vår e-tjänst. Du behöver en e-legitimation för att logga in.

Skicka in beställningen digitalt eller skriv ut blanketten och skicka med vanlig post.

Observera att om du har köpt en kommunal tomt i ett exploateringsområde ingår det anslutning av vatten och avlopp. Då behöver du inte göra någon servisbeställning.

Kommunen kontrollerar därefter det befintliga ledningsnätet och upprättar en karta med förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Det gör vi normalt inom en månad efter att vi fått in beställningen. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger oftast cirka 50 centimeter utanför tomtgränsen.

När förbindelsepunkten är upprättad skickas en faktura på anläggningsavgiften och en karta med förbindelsepunkten till dig. Anläggningsavgiften är kostnaden för installationen av dricksvatten och avlopp samt eventuellt dagvatten. Denna avgift är en engångskostnad. I Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (PDF, 353 kB) kan du se hur avgiften beräknas.

Anläggningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät:

  • dricksvatten
  • spillvatten
  • dagvatten

Kostnadsexempel

Ett kostnadsexempel på en anläggningsavgift för ett enfamiljshus med 800 kvadratmeter tomtyta är inklusive moms cirka 117 000 kronor i Motala och cirka 136 000 kronor i Vadstena (dricksvatten, spillvatten och dagvatten).

Observera att detta är ett exempel och att priset varierar beroende på den berörda fastighetens storlek och förutsättningar.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Vatteninstallationen i förbindelsepunkten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. Informationsmaterial om vattenmätare skickas ut till dig innan fakturan kommer.

Mätaren tillhandahålls och installeras av Motala kommun. Ta kontakt med kundcenter för installation av mätare.

Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (PDF, 93 kB) (ABVA) innehåller regler för hur du som fastighetsägare och kommunen som huvudman ska förhålla sig till varandra, då din fastighet har anslutits till kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar det offentliga ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen i ett större sammanhang. Kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar regleras i denna lag.

Beställning av anslutning

Använd vår e-tjänst för att beställa anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Kontakt

Kundcenter
Telefon:
0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

För dig som har en verksamhet

Avloppsvatten från företag

Om du driver ett företag eller annan verksamhet finns mer information som du behöver ta del av kring anslutning till det kommunala ledningsnätet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej