Kommunalt dricksvatten

Kommunen levererar, renar och kontrollerar kvaliteten på vattnet som kommer i din kran. Här kan du läsa mer om avgifter, vattnets hårdhetsgrad, hur du undviker vattenläckage och vad som gäller för vattenmätare och avläsning.

Mina sidor

På Mina sidor kan du lämna avläsning på din vattenmätare, ha koll på dina abonnemang, gör ändringar och kolla din historik.

Felanmälan

Felanmälan vardagar 7.00-16.00

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Felanmälan övrig tid

Larmcentralen
Telefon: 011-14 96 40

Frågor om vattenmätare och avläsning

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Taxan för vatten och avlopp består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för anslutning av vatten och/eller avlopp till en fastighet.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift, där det ingår en fast avgift för vattenmätare och rörliga avgifter för levererad mängd vatten och avlopp. Avgifter för avfall, vatten och avlopp faktureras tillsammans.

Om du har frågor om din faktura kan du kontakta kundtjänst.

Avgifterna nedan gäller i Motala kommun.

De vanligaste avgifterna

Alla avgifter är inklusive moms. Bor du i lägenhet ingår avgiften för vatten och avlopp vanligen i hyran. Kostnaden för för vatten och avlopp finansieras av avgifter. Inga skattemedel används.

Fast avgift per år och per mätare för villor och småhus med max två lägenheter

1 Qn 2,5 kubikmeter per timme: 4 063 kronor

Rörlig avgift per kubikmeter levererad mängd dricksvatten

 • Vattenförsörjning: 4:20 kronor
 • Spillvattenavlopp: 7:80 kronor
 • Eller tillsammans: 12 kronor

Avgift för dag- och dräneringsvatten

Avgift per påbörjad 100 kvadratmeter och år: 73 kronor.

Dokument

I taxan för kommunens vatten- och avloppsanläggning hittar den fullständiga informationen om vilka avgifter som gäller.

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning innehåller regler för hur du som fastighetsägare och kommunen som huvudman ska förhålla sig till varandra, då din fastighet har anslutits till kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

De fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet ska ha en vattenmätare.

Vattenmätaren mäter hur mycket kallvatten du förbrukar och ska betala för. Den ägs av kommunen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för mätaren och för att skydda den mot frost eller annat som kan påverka mätaren. Fastighetsägaren får själv stå för kostnaden för eventuella reparationer som blir nödvändiga.

Mätaren ska placeras lättåtkomligt för att underlätta vid avläsning, byte eller service. Det finns ett antal olika storlekar på vattenmätarna. Normal storlek för en villa är 20 millimeter.

Fastighetsägare, som inte har fjärravläst vattenmätare, ska läsa av sin mätarställning minst en gång per år. En lapp skickas då ut, där du fyller i uppgifterna. Du kan också mata in avläsningen via Mina sidor.

Vid frågor om vattenmätare eller avläsning kontakta kundcenter.

När en villa ska säljas måste ägarbytet anmälas till kundcenter. Du som ska sälja fastigheten beställer en ägarbytesblankett. Det gör du enklast via Mina sidor. Den ska fyllas i och undertecknas av både den nya och den gamla ägaren.

På blanketten fyller ni gemensamt i den aktuella mätarställningen för vattenförbrukningen om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Detta för att den gamla fastighetsägaren ska bli debiterad för rätt mängd förbrukad vatten. Om fastigheten har uppehåll i sophämtningen, glesare tömningsintervall eller delar soptunna med en granne upphör detta automatiskt att gälla i samband med ägarbytet.

Vattnets hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH=Grad deutscher Härte). Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.

Du som har kommunalt vatten i Motala och Vadstena kommuner har generellt mjukt vatten. Undantaget är Tjällmo där vattnet är medelhårt. När vattnet är mjukt behöver du bara använda en liten mängd tvätt- och rengöringsmedel. Du behöver inte tillsätta salt i diskmaskinen vid mjukt vatten.

 • Motala (Råssnäs): 3,7°dH
 • Borensberg: 2,9°dH
 • Tjällmo: 6,3°dH
 • Karlsby: 3,5°dH
 • Godegård: 3,1°dH
 • Vadstena: 2,7°dH
 • Borghamn: 2,6°dH

Ett vattenläckage kan uppstå utan förvarning och leda till att du får en hög vattenräkning. Är vattenläckan på tomtmark ring kundcenter på 0141-22 51 51 för att stänga av ledningen i gatan. Kontakta sedan en VVS-firma om du inte själv klarar av reparationen.

Genom att regelbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning kan du undvika stora vattenräkningar.

Ha även som rutin att kontrollera mätarställningen på din vattenmätare med jämna mellanrum. Jämför mätarställningen med din debiterade mätarställning på din faktura.

Tänk på att många droppar små blir med tiden stora och dyra vattenmängder. En toalett som står och rinner kan läcka 1 100 liter vatten per dygn vilket kostar 5 840 kronor på ett år.

Kommunens enhet för vatten och avfall är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Här kan du läsa Miljöpolicy vatten och avfall (PDF, 43 kB).

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej