Eget dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt med en god vattenkvalitet och en väl fungerande brunn. Men det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen är bra. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet.

Som fastighetsägare med enskild brunn ansvarar du själv för att provta ditt dricksvatten för att se till att det håller en bra kvalitet. Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar att provtagning sker regelbundet eftersom vattnets kvalitet kan förändras över tid. Har du barn under två år bör du provta vattnet en gång per år och i annat fall minst vart tredje år. Det kan vara bra att variera tidpunkt på året när vattnet provtas eftersom kvaliteten kan variera beroende på säsong.

Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter ofta en parameter i taget. Anlita därför alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning.

Mer information om att testa dricksvattnet i egen brunn hittar du hos Livsmedelsverket.

Vid överlåtelse av en fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Du kan läsa mer om detta i Livsmedelsverkets informationsmaterial.

Att borra eller gräva efter vatten kräver ingen ansökan eller anmälan. Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar dock att dricksvattnets kvalitet undersöks, så att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer. Detta gäller i synnerhet äldre grävda brunnar.

Läs mer om detta hos Livsmedelsverket.

Säkerhetsavståndet mellan dricksvattenbrunnar och avloppsanordningar bör vara så stort som möjligt, oftast minst 50 meter.

Den som har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift SLVFS 2001:30. Dricksvattenföreskrifter är regler som dricksvattenproducenter måste följa.

Läs mer hos Livsmedelsverket om dricksvattenföreskrifterna.

Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet –  till exempel restaurang, produktion eller café
  • Offentlig verksamhet – till exempel skola eller vårdhem
  • Kommersiell verksamhet – till exempel hotell eller uthyrning av stugor

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer, eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

E-tjänst för anmälan av livsmedelsverksamhet

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej