Torra toaletter och latrin

Om du ha en toalett som inte är ansluten till avloppsnätet kan du själv ta hand om latrinet. Här hittar du information om hur du anmäler en torrtoalett eller ansöker om att själv ta hand om slam och urin.

Ansökan/anmälan om torra toaletter

Du kan anmäla förmultningstoalett, separeringstoalett eller eget omhändertagande av latrin via vår e-tjänst eller på blankett.

Torra toalettlösningar

Toaletter som inte är anslutna till avloppsledningsnätet, så kallade torrtoaletter, måste anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du själv vill ta hand om latrinet eller sprida urinen krävs dessutom tillstånd.

Exempel på torra toalettlösningar är:

  • Förmultningstoalett, även kallad mulltoa
  • Förtorkningstoalett
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • Frystoalett

Oavsett om du ska anmäla att du har en torrtoalett, eller om du ska ansöka om tillstånd att själv ta hand om latrinet ska du använda samma e-tjänst. Det krävs e-legitimation för att använda e-tjänsten. Det finns även en blankett om du inte vill eller kan använda e-tjänsten.

E-tjänst Anmälan om förmultningstoalett, separeringstoalett eller eget omhändertagande av latrin. 

Blankett Anmälan om förmultningstoalett, separeringstoalett eller eget omhändertagande av latrin.

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/anmälan, även om du inte får dispens.

Du kan själv ta hand om latrin på din fastighet om du kan göra det utan risk för människors hälsa eller miljö. Det krävs att du har tillräckligt stor areal att sprida ut näringsämnena på.

När du ansöker om att själv ta hand om latrin ska du noggrant beskriva anläggningen så att vi kan bedöma om du kan få tillstånd.

Så fungerar det

Under toalettrummet placeras en avfallsbehållare. I botten av behållaren läggs ett lager med strömedel och strö tillsätts sedan med jämna mellanrum. När behållaren är fylld töms innehållet i en latrinkompost för kompostering.

Toalettavfallet kan med fördel samkomposteras med mat och trädgårdsavfall. I komposten bildas mull som kan användas som jordförbättringsmedel i trädgården och på rabatter.

Torra system kan också kompletteras med urinsortering. Urinen kan sorteras ut direkt i toalettstolen, avledas till uppsamlingskärl och sedan användas lokalt inom fastigheten som gödningsmedel.

Läs mer om olika lösningar på exempelvis Avloppsguiden som är en oberoende tjänst som finansieras av landets kommuner.

Du som har torrtoalett med latrintunna ansvarar för att hämta tomma tunnor och lämna tillbaka fyllda tunnorna till någon av kommunens återvinningscentraler. Du betalar en avgift för de tunnor du hämtar. Tänk på att försluta latrintunnorna väl och rengöra dem utvändigt innan du lämnar in dem.

Köp av latrinkärl kostar 350 kronor per kärl.

Kontakt

Frågor om eget omhändertagande av slam och latrin:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Frågor om latrinkärl:

Kundcenter
E-post: kundcenter@motala.se
Telefon: 0141-22 51 51

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej