Slamtömning

Du som har egen avloppsanläggning måste få din brunn eller tank tömd minst en gång per år. Du kan få dispens för ett längre intervall om anläggningen inte används så mycket.

Ansökan/anmälan om förlängt slamtömningsintervall

Du kan ansöka om förlängt slamtömningsintervall via e-tjänst eller på en blankett.

Du anmäler din anläggning till kundcenter för att få slamtömning. Du får en avisering i brevlådan cirka 14 dagar innan din tömning är schemalagd.

Tänk på att din brunn eller tank ska vara lätt åtkomlig för tömning och att det ska gå att komma fram med slambilen. Slanglängd på upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften.

Avgifter

Priserna är inklusive moms och avser tömning av upp till 3 kubikmeter.

  • Schemalagd tömning: 1 150 kronor per brunn eller tank
  • Akut tömning inom 24 timmar på ordinarie arbetstid klockan 8.00-16.00: 1 750 kronor per brunn eller tank
  • Jourtömning inom 24 timmar utanför ordinarie arbetstider: 3 750 kronor per brunn eller tank

Övriga priserna för slamtömning av enskild avloppsanläggning hittar du i Avfallstaxan (PDF, 321 kB).

Om du behöver beställa en akut tömning av din tank ska du kontakta kundcenter. Priset för en akut slamtömning är högre än för den schemalagda.

Dispens innebär att du kan få tillåtelse från samhällsbyggnadsnämnden att

  • din brunn ska tömmas mer sällan än en gång per år, eller
  • få uppehåll i slamtömningen på en fastighet som inte används.

Du ansöker om dispens hos miljö- och hälsoskyddsenheten. Vi bedömer din ansökan utifrån att anläggningen ska fungera som det är tänkt. Det ska inte finnas någon risk att avloppsvatten läcker ut i omgivningen.

Du kan få dispens om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Permanentboende med mer än en person i hushållet beviljas normalt sett inte dispens eftersom det skulle försämra funktionen av avloppsanläggningen.

Om du har en nyare och väl fungerande slamavskiljare med anslutning av vattenklosett kan du få beviljat tömning vart annat år om belastningen på anläggningen är låg. Tömning en gång vart tredje år beviljas normalt endast för nyare väl fungerande slamavskiljare utan anslutning av vattenklosett.

E-tjänst för ansökan om uppehåll eller förlängt slamtömningsintervall.

Blankett för ansökan om uppehåll eller förlängt slamtömningsintervall.

Det är viktigt att du i din ansökan motiverar dina skäl för att få dispens. Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/anmälan, även om ansökan avslås.

Dispens för slamtömning regleras i kommunens Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB) Där kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller.

Kontakt

Frågor om slamtömning av din anläggning:

Kundcenter
E-post: kundcenter@motala.se
Telefon: 0141-22 51 51

Frågor om dispens för slamtömning:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej