Det här får du inte spola ner i avloppet

För att vårt ledningsnät ska hålla, och för att vårt vatten även i framtiden ska vara rent, behöver vi din hjälp. Här får du information om vad du får och inte får spola ner i avloppet. Informationen gäller även dig som har enskilt avlopp.

Film från avloppet

Fett som spolas ut i avloppet med exempelvis diskvattnet bildar en beläggning på avloppsledningarna. Beläggningen blir tjockare och tjockare, och till slut kan det bildas en propp. Eftersom vattnet måste ta vägen någonstans kan det leda till att orenat avloppsvatten rinner rakt ut i naturen.

För att undvika problemet rekommenderar vi att du använder en fettratt om du har matfett kvar i stekpannan efter att du stekt, eller en slatt av en fet sås. Fettratten delas ut tillsammans med sorteringstunnorna till hushåll som får fyrfack. Vissa hyresvärdar distribuerar trattar till sina hyresgäster.

Gör så här med fettratten

 1. Fettratten skruvas på en vanlig pet-flaska. Korken till flaskan kan du sätta fast i trattens lock så du har den kvar när flaskan blir full.
 2. Låt matfettet svalna i stekpannan.
 3. Öppna trattens lock och häll i matfettet, såsen eller vad du har.
 4. Förslut tratten med locket för att undvika lukt och förvara den exempelvis under diskbänken så du har den lätt åtkomlig.
 5. När flaskan är full skruvar du på korken och lämnar flaskan till en bemannad återvinningscentral. Fettet kan då återvinnas till exempelvis tvål, stearinljus, tvättmedel, gummi eller biobränsle. Om du inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral kan du slänga flaskan i hushållssoporna. Då förbränns den och blir till el.

Film: Så använder du fettratten

Stopp i den egna ledningen

Det är inte bara kommunens ledningar som kan drabbas om du spolar ut fett i diskhon. Du kan också få problem med rören på den egna fastigheten. Om inte avloppsvattnet kan rinna undan kan du få översvämning inomhus, och att åtgärda det kan bli kostsamt. Det får du som abonnent själv betala.

Det finns många myter och missförstånd kring vad kan spola ner i toaletten. En del tror att man kan spola ner vad som helst, och att det bara försvinner. Men det som du spolar ner kommer till våra avloppsreningsverk och kan störa reningen av vatten som släpps tillbaka ut i naturen. Därför ska du bara spola ner vatten, kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ingenting annat.

Fasta föremål som du spolar ner kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer. Annat papper än toalettpapper löser inte upp sig i avloppsvattnet. Det här ska du därför slänga i papperskorgen: tops, våtservetter, hushållspapper, bomullspads, bindor, tamponger, kondomer, cigarettfimpar och snus.

Använd bara miljömärkt tvättmedel när du tvättar. Andra tvättmedel kan innehålla skadliga ämnen som skadar vattnet och naturen. Det är också viktigt att inte ta för mycket tvättmedel. Tvätten blir inte renare för det utan det kostar bara mer. Tänk på att om du har mjukt vatten behöver du bara använda en liten mängd tvätt- och rengöringsmedel. Undersök om ditt vatten är mjukt eller hårt.

En del starka rengöringsmedel innehåller farliga ämnen som kan skada hav och sjöar. Använd därför såpa, diskmedel och vanliga rengöringsmedel, som är miljömärkta. Det blir tillräckligt rent. Starka rengöringsmedel kan också vara skadliga för dig själv när du använder dem.

Har du gamla mediciner, som du inte använder längre? Lämna dem då till apoteket. Du får inte spola ner dem i toaletten eftersom det är svårt för avloppsreningsverket att rena bort mediciner.

Läkemedel kan innehålla ämnen som inte är nyttiga för djur och växter som lever i vattnet.

Alla färger innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för miljön. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. Alla färger räknas därför som farligt avfall och får inte spolas ut i avloppet eller slängas i hushållssoporna.

Ditt farliga avfall lämnar du istället på en bemannad återvinningscentral. Tänk på att det du lämnar in ska vara tydligt märkt så att det kan tas om hand på bästa sätt för miljön.

Gör såhär när du har målat

 • Torka bort färgrester innan du tvättar dina händer.
 • Vattenbaserad färg: Stryk det mesta av färgen från penseln på ett papper. Tvätta penseln i en burk med vatten som du låter stå så att färgen sjunker till botten. Det klara vattnet kan du hälla ut i avloppet men burken med färgslammet lämnar du som farligt avfall till en återvinningscentral.
 • Oljebaserad färg: Stryk det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk med lacknafta eller penseltvätt. Märk burken och lämna som farligt avfall till en återvinningscentral.
 • Om du tar en paus från målandet och ska måla senare med samma färg, är ett bra tips att lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse. Då behöver den inte rengöras mellan gångerna.
 • Om du har en helt tömd burk utan farosymbolerna (dödskallen eller döda fisken) kan den sorteras som plast- eller metallförpackning och lämnas till materialåtervinning. Tomma burkar med farosymbolerna ska du lämna som farligt avfall. Låt locket sitta kvar på förpackningen.
 • Burkar med färgrester lämnar du som farligt avfall till en återvinningscentral.
 • Torra penslar och rollers samt papper sorterar du som brännbart avfall.

Här hittar du information om återvinningscentraler.

Slam från ett enskilt avlopp körs till det kommunala reningsverket och renas tillsammans med det inkommande vattnet från kommunens ledningsnät. Samma riktlinjer gäller därför som för ett kommunalt avlopp. Det vill säga att inte spola  ner ämnen eller material som inte hör hemma i avloppet.

Vi har tagit fram en broschyr om hur du tar hand om vårt vatten. Där finns information på engelska, spanska, arabiska, sorani, tigrinja och somaliska.

Ladda hem broschyren: Vi behöver din hjälp för ett renare vatten (PDF, 1,5 MB).

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej