Källaröversvämning

Kraftigt regn, snabb snösmältning och stopp i avloppet kan skapa översvämning. Det är ovanligt, men risken finns. Var därför försiktig med att ställa värdefulla föremål på källargolvet och ha koll på hur avloppet fungerar. Du kan också förse golvbrunnar med avstängningsanordningar (backventiler). Kom ihåg att dessa behöver tillsyn för att fungera.

Om du drabbas av källaröversvämning under torrväder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät. Så man får veta om översvämningen beror på stopp i fastighetens ledningar eller om den orsakas av stopp i kommunens ledningar.

Information om källaröversvämningar (PDF, 1,7 MB)

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta värdefulla och fuktkänsliga föremål som kan skadas av vattnet.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta omgående ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador och kräv besiktning av skadan.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till kommunen via vår synpunktshantering eller till kundcenter på 0141-22 51 51.
 • Fyll i en blankett om vad som hände och skicka in till oss: Anmälan från fastighetsägare vid översvämning (PDF, 60 kB)
 • Har du foton eller annan dokumentation från översvämningen vill vi gärna ta del av detta.

Eventuella ersättningskrav till kommunen måste meddelas skriftligt.

Ersättningskrav skickas till:
Motala kommun
Risksamordnare
591 86 Motala

För att kunna utreda ditt ärende måste vi veta exempelvis:

 • Hur kom vattnet in?
 • Hur högt har vattnet stått?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Om det gäller akuta störningar på det kommunala ledningsnätet eller stora vattensamlingar på gator:

Skadeanmälan gör du till ditt försäkringsbolag.

Vid fel på privata ledningar, kontakta ett VVS-företag.

Försäkringsbolaget kan neka dig ersättning eller begära skadeersättning från dig om en utredning i samband med källaröversvämning visar att din fastighets stuprör har anslutits till spillvattenledningen.

Läs mer om hur du ska leda bort regnvatten, så kallat dagvatten, från din fastighet.

Läs mer

Din säkerhet

På hemsidan Dinsäkerhet.se hittar du information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur man kan skydda sin fastighet mot översvämning.

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej