Elda utomhus

Eldning utomhus är normalt tillåtet om inte generellt eldningsförbud råder. Men den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Eldning ska genomföras på ett säkert sätt och du får aldrig elda så att någon störs.

Anmäl eldning

Anmäl helst eldningen i förväg till ledningscentralen. Då känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Tjänsten tillhandahålls av Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG.

När får man elda?

I Motala kommun råder eldningsförbud i detaljplanelagt område mellan 1 maj- 1 september. För att få elda trädgårdsavfall under den tiden krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan om dispens ska vara skriftlig och komma in i god tid innan du tänkt att elda. Att söka dispens är förenat med en avgift. Det ges bara när det finns särskilda skäl.

Under resten är det tillåtet att elda om ingen störs av eldningen eller det finns risk att den orsakar hälsoproblem. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering.

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand utan tillstånd. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Vid eldning kan olika typer av farliga ämnen frigöras, som exempelvis kan vara cancerframkallande, försämra immunförsvaret, skada njurar och nervsystem eller leda till sjukdom. Eldningen kan även ha negativ påverkan på vår miljö genom att bidra till exempelvis försurning av våra vattendrag. Avfall får därför endast eldas i anläggningar med tillräcklig rening.

Elda trädgårdsavfall

Det enda undantaget är så kallat trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är till exempel:

 • ris
 • kvistar
 • häckklipp
 • blomblad
 • grenar
 • löv
 • gräsklipp
 • blast
 • halm
 • mossa
 • bark

Det som vi kan odla och äta i trädgården definieras som hushållsavfall.

Du får bara elda trädgårdsavfall på ett sådant sätt att det inte medför skada på människors hälsa eller miljön. Det händer ofta att trädgårdsavfall ger illaluktande rök, så prata alltid med grannar först. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Andra sätt att bli av med trädgårdsavfall och annat avfall

Om du ska elda utomhus är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. Ansvaret ligger på dig som eldar, även om du anmält eldningen i förväg till räddningstjänsten.

Checklista för riskbedömning

En riskbedömning ska genomföras innan du börjar elda.

Utgå från dessa punkter:

 • Placering – eldning ska ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning eller skador på omgivningen (till exempel närliggande byggnader, skog, elledningar.) Tänk på strålningsvärme och gnistbildning.
 • Väder – vid torrt väder krävs extra stor försiktighet. kontrollera med SMHI:s brandriskprognos. Råder eldningsförbud får du inte elda.
 • Vind – kan medföra brandspridning. Tänk på vindstyrka och vindriktning. All eldning avrådes vid stark vind. Vid ändringar i vindförhållande under pågående eldning, som medför ökad brandrisk, ska eldningen avbrytas.
 • Det är bara tillåtet att elda trädgårdsavfall och träprodukter som grenar, kvistar och ris.

Organisation och släckberedskap

Bålet ska bevakas tills det är släckt eller släckas innan det lämnas för natten. Lämpligen finns en brandvakt som sköter bevakning och efterbevakning. Brandvakten ska ha möjlighet att snabbt kunna larma om det blir problem.

Nödlägesberedskap med riktlinjer och roller vid eventuellt tillbud bör finnas. Det ska vara klart på förhand vem som larmar, släcker och så vidare.

Släckredskap ska alltid finnas nära tillgängligt. Vid eldning i mindre omfattning kan du använda hinkar med vatten eller handbrandsläckare. Vid eldning i större omfattning bör det finnas en vattenslang som är kopplad och trycksatt, alternativt större vattenfyllda tunnor. Annan utrustning som kan behövas är strilkannor, kvastar, krattor, spadar med mera.

Kontakta gärna oss på räddningstjänsten i förväg med hjälp av formuläret i länken om du ska elda. Din anmälan kommer till Räddningstjänsten Östra Götaland som sköter ledningscentralen för hela Östergötland. Uppge så noggranna uppgifter som möjligt.

Om vi känner till att elden är kontrollerad vet vi vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält det till oss.

Här kan du anmäla eldning.

Valborgsmässoeldar får endast innehålla torra träprodukter som grenar, kvistar och ris. Anledningen till detta är att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Byggavfall, däck, plast, vätskor, gasflaskor och dylikt får inte läggas i brasan. Allt sådant avfall skall deponeras på någon av kommunens återvinningsstationer.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej