Brandsäkert hem

För att öka brandsäkerheten i ditt hem ska du ha brandvarnare och släckutrustning. Här kan du också läsa om vad som gäller kring brandfarliga varor i hemmet.

Brandvarnare ska placeras i taket utanför sovrummet. Om bostaden består av flera plan ska minst en brandvarnare finnas på varje plan. Vi rekommenderar att man också har en brandvarnare i varje rum där någon sover. Använd helst brandvarnare som ”pratar” med varandra, så kallade kommunicerande brandvarnare.

Brandvarnaren ska placeras på den högsta punkten, minst 50 cm från vägg, valv eller annat större hinder.

Var noga med att kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet. De allmänna rekommendationerna är att du kontrollerar funktion och batteri en gång varje år. Använd till exempel den första advent som en dag att prova brandvarnaren i samband med att du tar fram dina adventsljusstakar.

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är sexkilos pulversläckare och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Räddningstjänsten rekommenderar alla att minst ha en sexkilos pulversläckare i sin bostad. Valet baseras på praktiska försök som är genomförda av Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och är lätt att använda också för den som är ovan.

Kontrollera din egen släckare regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt den lite.

Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel. Ha en brandfilt på varje våning. Gärna nära köket då de flesta bränder startar där.

En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek. Storleken på en brandfilt bör vara 120 gånger 180 centimeter för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

En brandfarlig vara är en vätska eller gas som lätt antänder.

Exempel på brandfarliga vätskor är:

 • bensin
 • spolarvätska
 • aceton
 • T-röd
 • acetylen
 • gasol

Även drivgasen i sprayflaskor är ofta brandfarlig.

All brandfarlig vara ska hanteras i kärl som är avsedda för det.

Du får i din lägenhet eller villa bara förvara brandfarlig vara för hushållets behov. Bor du i lägenhet får du förvara max fem liter brandfarlig vätska i bostaden och du får inte förvara något alls på vinden eller i källaren.

Har du behov av att förvara mer än nedanstående mängder ska du ansöka om tillstånd för hanteringen:

 • 100 liter brandfarlig vätska (bil med en reservdunk räknas inte med)
 • 60 liter gasol
 • 10 liter annan brandfarlig gas

Såhär ska du agera om det brinner:

 • Utrym bostaden och larma övriga i familjen.
 • Se till att alla i familjen kommer ut om de inte redan har gjort det.
 • Stäng dörren till det utrymme som brinner om det går.
 • Larma räddningstjänsten när alla kommit i säkerhet.
 • Försök släcka branden om du bedömer att du kan göra det.
 • Ta inga onödiga risker.

Läs mer

Brandfarliga och explosiva varor

Om du har behov av större mängder av brandfarliga eller explosiva varor behöver du ansöka om tillstånd.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens huvuduppdrag är att alltid vara redo och kunna hjälpa medborgarna när olyckan är framme. Vi jobbar också förebyggande med bland annat utbildningar.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej