Parker och grönområden

I Motala kommun finns flera vackra parker och grönområden att vistas i. Parkerna ska fungera som en plats för rekreation, lek och möten människor emellan. Här kan man uppleva årstidernas växlingar med lummig grönska, utplanterade vår- och sommarblommor, dofter och fågelkvitter.

Lämna synpunkt eller felanmälan

Ser du något som är trasigt eller inte står rätt till i våra parker eller grönområden? Skapa ett ärende i vårt synpunktshanteringssystem så får du återkoppling.

Olika typer av områden sköts på olika sätt för att kostnaden inte ska bli alltför hög. Alla parkytor som ska skötas finns inlagda på en karta där även typ av skötsel anges. Vilka åtgärder som ska utföras beskrivs utförligt i en skötselmanual som regelbundet följs upp. För skötseln av lekplatserna finns en särskild drifts- och underhållsplan.

Parkskötseln omfattar exempelvis:

  • gräsklippning
  • trädvård
  • ogräsrensning
  • plantering
  • skötsel av fontäner och bevattning
  • skötsel av perenner och sommarblommor
  • renhållning

I Motala kan du njuta av blomsterprakt under en stor del av året. Våra parkarbetare planterar runt 20 000 blommor under en säsong.

Arbetet med planteringarna sker under större delen av året. Om våren planterar vi vårblommor i urnor på torgen i Motala och Borensberg. Innan Vätternrundan rör det sig om cirka 15 000 sommarblomsplantor av drygt 100 sorter som ska sättas ut i våra rabatter och urnor. Om hösten byts en del av sommarblommorna ut mot höstblommor. Det är också då som lökarna som ska blomma på våren sätts i jorden.

Blommorna planteras i rabatter i våra parker, men även i urnor på torgen i Motala och Borensberg. Vi strävar efter att ha en färgvariation mellan åren, och att det ska finnas en enhetlighet mellan de olika planteringsställena, samtidigt som de inte ska se likadana ut.

För att få en enhetlig offentlig miljö, som förstärker Motala kommuns identitet, har vi tagit fram ett Stadsmiljöprogram för Motala kommun (PDF, 675 kB). I det beskrivs vilken utrustning som vi vill ha i våra parker och gaturum gällande exempelvis möbler, färgsättning och planteringar.

Fråga valfri femåring om man får slänga skräp i naturen. Du får det självklara svaret att det får man förstås inte. Någonstans mellan den åldern och vuxendomen glömmer vi bort detta. Det ligger tyvärr ofta godispapper, flaskor och emballage från olika snabbmatskedjor i våra parker och grönområden. Vi plockar förstås upp allt när vi städar våra parker, men har inte resurser att ständigt plocka skräp.

Vi får alla en trevligare vistelse i våra gemensamma gröna rum om du slänger ditt skräp i en papperskorg eller tar med det hem till soptunnan. Om papperskorgen är full ber vi dig att kontakta kundservice så att vi vet att den behöver tömmas. Tack för din hjälp!

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej