Naturområden och naturreservat

Vi har flera naturreservat och grönområden som är anpassade för personer som har svårt att gå. Ladda ner en besöksguide eller använd naturkartan för att hitta en vandringsled eller strövområde. Välkommen ut i naturen!

Naturkartan

Hitta naturområden och utflyktsmål i Naturkartan.

I Motala kommun finns det i dag 21 naturreservat. De bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer.

Motala kommun förvaltar de tre tätortsnära naturreservaten Karshult, Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

Sjöbo-Knäppans naturreservat och Staffanstorps naturreservat har grillplatser och toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Flera stigar är också anpassade för rullstol.

Även Kärnskogsmosse är tillgänglighetsanpassat. Personer med funktionsnedsättning kan köra ända fram till besöksområdet Bergön och det finns ett handikappanpassat dass. En cirka 500 meter lång spång som går ut över den öppna myren är tillgänglig med rullstol.

Andra naturområden som till viss del är anpassade för personer med funktionsnedsättning är:

  • Bondebacka
  • Mariebergsudden
  • Rödbergsudde
  • Jerusalemsbadet
  • Varamon

Varje naturreservat är unikt och har därför egna bestämmelser för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog.

Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i just det området. Genom miljöbalken och de ersättningar som betalas ut till markägare har naturreservat med föreskrifter mot markanvändning ett starkt skydd för de naturmiljöer som berörs.

Kontakt

Fia Sundin
Kommunekolog
E-post: fia.sundin@motala.se

Artportalen

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Det är även en mötesplats för naturintresserade.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej