Fälla träd

Träd har stor betydelse i stadens rum eftersom de ger friskare luft och möjlighet till rekreation. Men ibland kan det upplevas som störande. Så här ansöker du om att kommunen ska hugga ner ett träd som står olämpligt, på kommunal mark.

Ansökan om trädfällning

Skapa ett ärende i vår synpunktshantering för att ansöka om att ett träd ska fällas på kommunens mark.

Om du vill att kommunen ska hugga ner ett träd som står nära din tomt måste du lämna in en synpunkt via vårt synpunktssystem. Beskriv tydligt vilka problem trädet orsakar, varför du vill att det ska fällas eller beskäras och var någonstans trädet står. Fyll också i hur vi kan kontakta dig.

Avvägning av intressen

När vi får in ansökan gör vi ett platsbesök och bedömer trädets skick och dess betydelse för området som helhet. Vi utgår från Motala kommuns trädfällningspolicy (PDF, 295 kB). Syftet med den är att ge en enhetlig handläggning av ärenden som rör träd.

Det är ganska ovanligt att kommunen fäller träd. Det måste finnas goda skäl till att göra det. Vi viktar alltid den enskildes intresse mot det allmännas och gör en bedömning utifrån det. Träd har stor betydelse i stadens rum eftersom de fungerar som ”stadens lungor”. De bidrar exempelvis till rening av dagvatten och avgaser samt skyddar mot buller. Det krävs alltså goda skäl för att ett träd ska fällas. Att det skuggar en uteplats eller stör mottagningen till en parabolantenn är normalt sett inte anledning nog.

Hur lång tid tar det?

Nedtagning av träd som utgör fara för liv eller egendom tar vi ned direkt. Fällning av andra träd, som inte är akut dåliga, samordnas till ett par tillfällen per år. Detta för att utnyttja våra resurser på ett effektivt sätt.

Träd som är en uppenbar fara för liv eller egendom tas ned omgående. Det kan till exempel handla om träd som blivit så dåliga, exempelvis av röta eller svamptickor, att de plötsligt börjar luta över en väg eller in över en tomt.

Om du vill tipsa om ett sådant träd, kontakta kundcenter eller använd vår synpunktshantering.

Vissa träd är särskilt skyddade i detaljplaner eller genom särskilt skydd enligt miljöbalken. Det gäller exempelvis naturreservat, biotopsskydd (alléer), naturminne och Natura 2000. För dessa träd finns särskilda regler. Om du är osäker på vad som gäller kontakta kommunen eller länsstyrelsen.

Det kan finnas särskilda bestämmelser i detaljplanen som innebär att vissa träd ska bevaras. Innan du börjar avverka träd på din tomt är det därför viktigt att du har koll på vilka regler som gäller för just din fastighet. Det kan krävas godkänt marklov för att få fälla träd.

Exempel på områden där särskilda bestämmelser finns för trädfällning är Varamon, delar av Råssnäs och Pariserviken. Det spelar ingen roll om trädet står på kommunal eller privat mark, eftersom alla träd har betydelse för helheten.

Marklov

Inom vissa områden krävs även marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Läs mer om marklov.

Kontakt

Kundcenter
E-post: kundcenter@motala.se
Telefon: 0141-22 51 51

Bygglovenheten
E-post: bygglov@motala.se
Telefon: 0141-22 51 92

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej