Livsmedel

Om du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det till kommunen via vår e-tjänst, telefon eller via e-post. Som konsument ska du kunna lita på att maten du köper är säker och håller utlovad kvalitet.

Anmäl matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad kan du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Matförgiftning kan bryta ut alltifrån en timme efter att maten har ätits tills några veckor efteråt. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av bakterie eller gift som det rör sig om. Oftast beror matförgiftning på att maten hanterats fel så att bakterier har haft chansen att växa till i livsmedlet. Fel hantering kan vara att den som har hanterat maten inte har varit ren om händerna eller att det varit dåligt rengjort i köket. Om maten förvaras i fel temperatur ökar risken för att bakterierna ska växa.

Spara maten

Finns det kvar något av maten är det bra om den sparas – kyld eller fryst. Vi kan då skicka maten på analys för att se om den innehåller bakterier som kan ha orsakat matförgiftningen. Det är viktigt att snabbt försöka att utreda eventuella matförgiftningar för att kunna spåra bakteriespridning och motverka att fler insjuknar.

Anmäl misstanke om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av något livsmedel som du köpt i någon butik eller vid restaurangbesök är det bra om du så fort som möjligt kontaktar miljö- och hälsoskyddsenheten. Ju fortare vi får reda på en misstänkt matförgiftning, desto lättare kan vi utreda vad som hänt.

Anonym anmälan

Det går bra att vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ditt ärende via e-post. E-posten kommer att diarieföras (registreras) och därmed blir dina kontaktuppgifter offentlig handling. Det går heller inte att begära att vara anonym i efterhand. Om du vill vara anonym är det lättast att ringa in ditt klagomål.

Alla livsmedelsföretag har ansvar för att maten de säljer är säker och att konsumenterna får det de förväntar sig. Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift är att kontrollera att företagen lever upp till de lagar och regler som finns för att människor inte ska fara illa av maten eller bli lurade.

Det finns två delar i begreppet ”säkra livsmedel”. Första delen handlar om hygien och att maten ska vara säker att äta ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Den andra delen handlar om redlighet, vilket innebär att man enbart får påstå saker som är sanna om livsmedlet. Det kan handla om värdehöjande begrepp som ”ekologiskt”, ”svenskt kött”, men också om egenskaper som påstås förbättra hälsan, som exempelvis ”uppiggande”. Medicinsk information som påstår att livsmedlet botar något får inte förekomma. Det är i så fall ett läkemedel och ska bedömas av läkemedelsverket.

Information om livsmedel granskas både i fysiska verksamheter och i e-handel. Om du misstänker att livsmedel säljs som inte uppfyller begreppet ”säkra livsmedel” får du gärna tipsa oss på miljö- och hälsoskyddsenheten.

Inspektörerna på miljö- och hälsoskyddsenheten utför kontroller av livsmedelsföretag utifrån livsmedelslagstiftningen. Den reglerar till exempel hur lokaler ska vara utformade och hur livsmedel ska hanteras och märkas.

Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift är att kontrollera att livsmedelsföretagen har förutsättningar och rutiner för att producera bra och säker mat. I kontrollen ingår även företagens redlighet, exempelvis att livsmedelsförpackningar är korrekt märkta och att konsumenterna får vad de betalar för.

Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar cirka 400 livsmedelsverksamheter inom Motala kommun. Det är allt ifrån industriella tillverkare till restauranger, kiosker och det kommunala dricksvattnet.

Om du vill ta del av resultatet av livsmedelsinspektioner, kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten.

Läs mer

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är det statliga verk som har det nationella ansvaret över livsmedelskontrollen i Sverige.

Livsmedelsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsenheten gör kontroller och inspektioner hos livsmedelsföretag. Här kan du läsa hur dessa går till och få annan information för dig som driver en livsmedelsverksamhet.

Starta livsmedelsverksamhet

Läs om att starta, köpa och driva en livsmedelsverksamhet. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej