Fastigheter och lantmäteri

Lantmäteriet hjälper dig med frågor om fastigheter, mätning och olika förrättningar.

Beställ mätjobb

I vår e-tjänst kan du beställa gränsutvisning, husutsättning, kartor och övrigt mätjobb.

Husutsättning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad ska dess läge sättas ut på den aktuella platsen. På det sättet säkerställs att byggnaden hamnar på exakt den plats som anges i bygglovet. Husutsättning indelas i två moment, grovutsättning och finutsättning.

Grovutsättning används som underlag för röjning och schaktarbeten, medan finutsättning visar byggnadens hörn exakt.

Gränsutvisning

Är du osäker på var fastighetsgränsen går?

Vi kan hjälpa till med att till exempel leta efter gränsmarkeringar. I vissa fall kan det behövas en fastighetsbestämning.

Mätgruppen hjälper kommunala verksamheter med andra mätningstjänster såsom inmätning för planering, projektering och byggnation, precisionsavvägning och olika typer av specialmätningar.

E-tjänst

Via vår e-tjänst beställer du enkelt grovutsättning, finutsättning eller lägeskontroll. Du hittar länk till e-tjänsten här ovan.

Nybyggnadskartan används som underlag vid nybyggnation och större ombyggnationer i samband med bygglovsprocessen. Kartan kan innehålla information om fastighetsgränser, planbestämmelser, kommunalt ledningsnät och markhöjder. Rådfråga Bygglovsenheten angående detaljnivån på nybyggnadskartan. Kartan gäller i högst två år.

Prisexempel

  • Enbostadshus, tomtyta upp till 2000 kvm med vatten- och avloppsdata: 8 064 kronor.
  • Byggnader och anläggningar, tomtyta större än 2000 kvm med vatten- och avloppsdata: 13 440 kronor.
  • Moms tillkommer ej.

E-tjänst

Via vår e-tjänst kan du beställa en nybyggnadskarta. Du hittar länk till e-tjänsten här ovan.

Vi erbjuder en e-tjänst där du som kommunmedborgare utan kostnad kan skriva ut en enkel karta över din tomt i samband med enklare ansökningar.

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn och adressnummer, men ingen kontroll av området har skett ute i fält. Tomtkartan kan användas i ansökningar av enklare slag som inte är i närheten av fastighetsgräns.

Den saknar rättsverkan så du ansvarar själv för att jämföra mot beslut i lantmäterihandlingar. Om du ska göra en större byggnation ska du alltid beställa en nybyggnadskarta.

Så använder du tomtkartan

  1. Gå till kartverktyget.
  2. Skriv in din adress.
  3. En PDF med din tomtkarta skapas.
  4. Ladda ner PDF:en.

Observera att tomtkartan inte kan skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format. Om så skulle vara fallet så kontakta Lantmäterienheten så hjälper vi dig att ta fram en större karta.

För att få ut en karta så måste tomten ha en adress.

Information om fastigheter finns i fastighetsregistret. Där kan man se exempelvis vem som äger en fastighet, hur stor den är och om det finns några servitut som belastar fastigheten.

Läs mer om fastighetsregistret hos den statliga lantmäterimyndigheten.

Information om din egen fastighet

Du kan logga in med e-legitimation och få information om en fastighet som du själv äger.

Till fastighetsregistret – Min fastighet.

Information om andra fastigheter

Om du som privatperson vill ha information om andra fastigheter är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten på lantmateri@motala.se.

Kontakt

Lantmäterienheten
E-post: lantmateri@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej