Solenergi

Solen är en fantastisk energikälla. Solens strålar är starka och den producerade solenergin är utsläppsfri, effektiv och dessutom så gott som gratis. Allt fler väljer därför att investera långsiktigt i anläggningar för solenergi på taket.

Solfångare omvandlar solens strålar till värme som i sin tur ger varmvatten. Om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem kan värmen från solfångarna även användas för uppvärmning. Solvärme kan även användas till att värma poolanläggningar. Generellt räknar man med att en solvärmeanläggning kan täcka cirka 50 procent av årsbehovet av varmvatten, eller cirka 20-30 procent av det totala behovet av varmvatten och uppvärmning.

Solljuset omvandlas av en solcell direkt till el. I en normal villa kan cirka 40 procent av den producerade solelen användas direkt av hushållet. Resten matas ut på elnätet. Den största ekonomiska besparingen är att direkt använda elen eftersom det minskar behovet av att köpa el. För den del som säljs får du betalt. Som exempel blir en solanläggning med effekten 1 kW cirka sju kvadratmeter stor och kan ge 900-1000 kWh per år.

Bäst förutsättningar har generellt sett tak i sydlig riktning med en lutning på 20-60 grader. Men även andra tak med annan lutning och riktning kan lämpa sig mycket bra. Har du till exempel ett platt tak kan solpanelerna eller solcellerna vinklas upp för att få bättre effekt. Det är viktigt att tänka på att den del av taket som ska användas för solenergi inte skuggas.

Solkarta

Motala kommun har tagit fram en solkarta för tätorterna Motala och Borensberg. Kartan visar vilka förutsättningar du har att ta tillvara på solen.

Eftersom solceller på tak eller fasad påverkar en byggnads utseende kan det behövas bygglov. Även placeringar på andra sätt kan behöva bygglov. Behövs bygglov måste du få det beviljat samt få ett startbesked innan installationen påbörjas.

Kontakta Bygglovenheten för att höra vad som gäller i just ditt fall.

Läs mer om bygglov för solfångare och solpaneler.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon:
0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

ROT-avdrag och bidrag

ROT-avdrag kan utnyttjas till installation av både solvärme och solel. Enligt Skatteverkets schablon får 30 procent av installationskostnaden räknas som arbetskostnad. Ta kontakt med Skatteverket för aktuell information.

Investeringsstöd

För installation av solceller finns ett statligt investeringsstöd att söka hos Länsstyrelsen. Information och blanketter finns hos Energimyndigheten. Investeringsstödet måste sökas innan installation påbörjas. Stödet är 30 procent av totalinvesteringen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej