Energi och uppvärmning

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska din energiförbrukning. Här får du också information om olika sätt att värma upp din bostad.