Nedgrävning av häst

Hästar kan grävas ner på en lämplig plats om man följer kommunens anvisningar. Det krävs dock att du anmäler det till kommunen.

Anmälan

Du anmäler enklast nedgrävning av häst genom vår e-tjänst. Du kan också anmäla på blankett. Observera att du ska bifoga en karta till anmälan.

Tänk på följande vid val av plats för nedgrävning av häst:

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Ett avstånd på minst 50 meter bör hållas från vattendrag.  Kroppen får inte heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Avstånd till grundvatten eller berg ska vara minst 1 meter.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

En anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten i god tid innan planerad nedgrävning. Observera att du ska bifoga en karta över nedgrävningsplatsen till din anmälan.

För handläggning av ärenden gällande nedgrävning av häst tar miljö- och hälsoskyddsenheten ut en avgift.

Taxa

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB)

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas som produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns hos Jordbruksverket.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej