Murar, plank och staket

Det krävs normalt sett bygglov för murar och plank, men att anordna en skyddad uteplats får du göra utan bygglov.

Murar eller plank kräver normalt sett bygglov. Du får dock utan bygglov bygga ett staket runt din tomt om det är högst 110 centimeter och har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Om det är högre än 110 centimeter eller har en mindre genomsiktlighet, räknas det som ett plank och är alltså lovpliktigt.

Du får bygga en mur som är upp till 50 centimeter hög utan bygglov.

Mur eller plank runt uteplats

Du får dock bygga en mur eller ett plank för att anordna en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats.
  • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
  • Uteplatsen kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Om muren eller planket inte uppfyller kraven ovan måste du ansöka om bygglov.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej